Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XLIX/259/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2024-01-04 13:23:12
UCHWAŁA NR XLIX/258/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2024 r. 2024-01-04 13:20:42
UCHWAŁA NR XLIX/257/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu do dnia 30 kwietnia 2024 r. 2024-01-04 13:19:09
UCHWAŁA NR XLIX/256/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2024 rok 2024-01-04 13:18:09
UCHWAŁA NR XLIX/255/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024” 2024-01-04 13:17:04
UCHWAŁA NR XLIX/254/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024 2024-01-04 13:14:47
UCHWAŁA NR XLIX/253/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027 2024-01-04 13:12:27
UCHWAŁA NR XLIX/252/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024 2024-01-04 13:09:35
UCHWAŁA NR XLVIII/251/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. o zmianie uchwał w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2023-11-15 07:19:49
UCHWAŁA NR XLVIII/250/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2027 2023-11-15 07:19:17
UCHWAŁA NR XLVIII/249/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2023-11-15 07:18:12
UCHWAŁA NR XLVII/248/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszych okupacji 2023-11-15 07:17:26
UCHWAŁA NR XLVII/247/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2023-11-15 07:16:42
UCHWAŁA NR XLVII/246/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2024 r. 2023-11-15 07:15:16
UCHWAŁA NR XLVII/245/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024” 2023-11-15 07:07:53
UCHWAŁA NR XLVII/244/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku 2023-11-15 07:06:31
UCHWAŁA NR XLVI/243/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026 2023-10-06 08:00:51
UCHWAŁA NR XLVI/242/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach 2023-10-06 07:58:58
UCHWAŁA NR XLVI/241/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Królowej Polski w Bielicach 2023-10-06 07:58:04
UCHWAŁA NR XLVI/240/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023 2023-10-06 07:56:44
UCHWAŁA NR XLVI/239/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2023-10-06 07:54:58
UCHWAŁA NR XLV/238/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu pyrzyckiego 2023-08-30 07:20:44
UCHWAŁA NR XLIII/233/2023 z dnia 24 maja 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2023-07-05 11:41:40
UCHWAŁA NR XLIV/237/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 2023-07-05 07:43:45
UCHWAŁA NR XLIV/236/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego. 2023-07-05 07:41:41
UCHWAŁA NR XLIV/235/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego na rok 2022 2023-07-05 07:39:53
UCHWAŁA NR XLIV/234/2023 z dnia 28 czerwca r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania 2023-07-05 07:39:08
UCHWAŁA NR XLI/232/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2023-04-12 12:20:43
UCHWAŁA NR XLI/231/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026 2023-04-12 12:19:03
UCHWAŁA NR XL/230/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2023-04-12 12:10:57
UCHWAŁA NR XL/229/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” 2023-04-12 12:09:21
UCHWAŁA NR XL/228/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz określenia terminu jej pierwszego posiedzenia 2023-04-12 12:08:42
UCHWAŁA Nr XL/227/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 2 2023-04-12 12:07:45
UCHWAŁA NR XL/226/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku 2023-04-12 12:06:07
UCHWAŁA NR LX/225/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2023-04-12 12:04:33
UCHWAŁA XXXIX/224/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2023 2023-02-03 13:19:37
UCHWAŁA NR XXXIX/223/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026 2023-02-03 13:18:12
UCHWAŁA NR XXXIX/222/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 2023-02-03 13:16:58
UCHWAŁA NR XXXIX/221/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-02-03 13:16:02
UCHWAŁA NR XXXIX/220/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Pyrzyckiego 2023-02-03 13:15:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
03 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
03 lut 2023, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
03 lut 2023, godz. 13:01