Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Raport o Stanie Powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w przypadku naszego powiatu - co najmniej 150 osób;
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Debata nad raportem o stanie powiatu odbędzie się 28 czerwca 2023 r. na sesji rady powiatu.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rok 2018 (PDF, 739.45Kb) 2021-08-18 08:15:44 32
rok 2019 (PDF, 952.35Kb) 2021-08-18 08:15:44 28
rok 2020 (PDF, 845.82Kb) 2021-08-18 08:15:44 11
rok 2021 (PDF, 1.29Mb) 2022-05-12 14:03:22 38
rok 2022 (PDF, 1.15Mb) 2023-06-07 08:53:13 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rok-2022 (PDF, 1.15Mb) 2023-06-07 08:52:38 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
07 cze 2023, godz. 08:53