Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
1) zbieranie, aktualizowanie i wymiana informacji o zagrożeniach i możliwościach sił i środków do ich likwidacji;
2) dokonywanie oceny, analiz i prognoz powstałej sytuacji kryzysowej;
3) ustalenie procedur reagowania kryzysowego oraz tworzenie warunków zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
4) nadzorowanie uruchomienia kolejnych sił i środków reagowania kryzysowego, odpowiednie do decyzji Starosty;
5) organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń;
6) proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zagrożenia;
7) opracowanie niezbędnych dokumentów decyzyjnych i informacyjno-sprawozdawczych;
37
8) ostrzeganie i alarmowanie ludności poprzez istniejące systemy PSP i obrony cywilnej oraz posiadane środki łączności;
9) utrzymywanie ciągłej łączności z wyższymi i niższymi poziomami reagowania kryzysowego;
10) prowadzenie ewidencji w zakresie wymaganych danych o członkach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych niezbędnych specjalistach oraz określenie sposobu ich powiadamiania;
11) posiadanie aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze powiatu;
12) stwarzanie warunków umożliwiających Staroście sprawne kierowanie akcjami w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego, podejmowanie decyzji w określonych sytuacjach kryzysowych;
13) koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników biorących udział w akcji ratunkowej;
14) zakładanie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach biorących udział w działaniach ratowniczych;
15) prowadzenie komputerowo wspieranej analizy i oceny sytuacji zagrożeń lub sytuacji kryzysowej na podkładzie mapy cyfrowej powiatu;
16) zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych;
17) szacowanie i prowadzenie ewidencji wyrządzonych strat i szkód ludzkich oraz materialnych, spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem;
18) formułowanie i stawianie zadań w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami instytucjom i podmiotom gospodarczym oraz prowadzenie kontroli ich realizacji;
19) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
20) opracowanie zasad współdziałania z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustaleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
21) tworzenie i przygotowanie do działania powszechnego systemu wykrywania i alarmowania oraz współdziałanie w organizacji monitoringu i prowadzeniu analizy zagrożeń;
22) przygotowanie do działania oraz nadzór nad funkcjonowaniem Służby Dyżurnej Starosty (Stanowiska Kierowania Starosty);
23) obsługa kancelaryjno-organizacyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa Starosta w drodze zarządzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 12:36