Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Piotr Kowalski
Telefon: 91 88 11 351
Miejsce urzędowania: pokój 121

Katarzyna Juda
Telefon: 91 88 11 354
Miejsce urzędowania: pokój 121

Ewa Cywińska
Telefon: 91 88 11 342
Miejsce urzędowania: pokój 120

 1. Do zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz Powiatu oraz realizacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych należy w szczególności:
 • współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych;
 • kierowanie zespołami projektowymi;
 • monitorowanie konkursów pod kątem terminów składania wniosków;
 • konsultacje przeprowadzane dla jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie:
 • pomocy przy merytorycznym przygotowaniu wniosków;
 • opinii dotyczących proponowanych projektów;
 • pomoc wydziałom w przygotowaniu dokumentów oraz załączników niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku pod względem formalnym;
 • konsultacje w zakresie prawidłowości realizacji projektów pod kątem wymogów Unii Europejskiej;
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków;
 • poszukiwanie źródeł finansowania projektów;
 • aktywna współpraca i współdziałanie z innymi samorządami;
 • prowadzenie bazy danych o środkach pomocowych Unii Europejskiej;
 • współpraca z instytucjami zarządzającymi dystrybucją środków unijnych, w tym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
 • realizowanie programów finansowanych ze środków zewnętrznych i prowadzenie dokumentacji programów finansowanych ze środków zewnętrznych.

2.     Do zadań Wydziału w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:

 • coroczne przygotowywanie planu zamówień publicznych Starostwa oraz wprowadzanie zmian w przyjętym planie,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych Starostwa,
 • opracowanie przy współpracy z poszczególnymi wydziałami materiałów niezbędnych do sporządzania Specyfikacji Warunków Zamówienia Publicznego,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Starostwa wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi lub na rzecz jednostek organizacyjnych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3.  Do zadań Wydziału w zakresie realizacji inwestycji należy:

 • opracowywanie planów inwestycji,
 • przygotowywanie założeń i wytycznych dla projektantów oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie treści umów lub zleceń na:
 • wykonywanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych, ekspertyz
 • świadczenie usług nadzoru inwestorskiego,
 • realizacje inwestycji,
 • nadzorowanie procesu inwestycyjnego w imieniu Powiatu jako inwestora,
 • uczestniczenie w radach budów w toku realizacji inwestycji,
 • informowanie Starosty i Zarządu o występujących problemach w toku realizacji inwestycji,
 • przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych realizowanych inwestycji,
 • uczestniczenie w przekazaniu inwestycji do użytkowania,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanego zamówienia, w tym w przypadku zaistnienia potrzeby, przygotowywanie aneksów do umów o wykonanie inwestycji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
04 wrz 2023, godz. 11:06