logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005

Uchwa艂a Nr 34/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005


Na podstawie 搂 14, pkt 1 uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1.

Zmienia si臋 plan wydatk贸w bud偶etu powiatu na rok 2005 w spos贸b nast臋puj膮cy :
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw DuszaCz艂onkowie Zarz膮du :

1. Krzysztof Kunce ............................
2. Robert Betyna ............................
3. Halina Korzeniewicz ............................
4. Piotr Rybkowski ............................

Za艂膮cznik Nr 1
do uchwa艂y Nr 34/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 czerwca 2005 r.
ZMIANA PLANU WYDATK脫W POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2005
zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych

Dzia艂 Rozdzia艂 搂 W y s z c z e g 贸 l n i e n i e Plan przed
zmian膮 Zmniejszenia Zwi臋kszenia Plan po
zmianie
600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 1.620.000 37.500 37.500 1.620.000
60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 1.620.000 37.500 37.500 1.620.000
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach 1.620.000 37.500 0 1.582.500
4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych 624.000 37.500 0 586.500
Starostwo Powiatowe 0 0 37.500 37.500
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie偶膮ce realizowane na podstawie porozumie艅 (um贸w) mi臋dzy jednostkami samorz膮du terytorialnego 0 0 37.500 37.500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.022.433 31.820 31.820 3.022.433
75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe 2.832.433 31.820 31.820 2.832.433
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze艅 300 - 8.700 9.000
3030 R贸偶ne wydatki na rzecz os贸b fizycznych 0 - 120 120
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 - 7.000 8.000
4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia 236.000 - 11.000 247.000
4270 Zakup us艂ug remontowych 4.937 3.000 - 1.937
4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych 264.872 20.820 - 244.052
4430 R贸偶ne op艂aty i sk艂adki 9.000 4.000 - 5.000
4480 Podatek od nieruchomo艣ci 19.500 4.000 - 15.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych 70.000 - 5.000 75.000
RAZEM zmniejszenia, zwi臋kszenia X 69.320 69.320 X

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-07-13 12:35:31
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-13 12:35:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2576licznik odwiedzin: 12804714