logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 48/2014
z dnia 7 listopada 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 39 000 z艂 w zwi膮zku
z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na finansowanie koszt贸w wynagrodzenia
i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wnioskowane zwi臋kszenie planu dochod贸w nale偶膮 do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie wydatk贸w inwestycyjnych i zakup贸w inwestycyjnych o 艂膮czn膮 kwot臋 154 000 z艂, a zwi臋kszenie o t臋 kwot臋 wydatk贸w na wynagrodzenia osobowe, sk艂adki ubezpieczeniowe i szkolenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Konieczno艣膰 zwi臋kszenia 艣rodk贸w wynika z obowi膮zku wniesienia w tym roku wk艂adu w艂asnego w projekcie "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w". Wk艂ad w艂asny stanowi 20 % warto艣ci projektu i szko艂a otrzyma refundacj臋 tej kwoty wynosz膮cej 81 559,37 z艂, po rozliczeniu projektu. W opinii Skarbnika mo偶na dokona膰 przesuni臋cia wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej na wydatki maj膮tkowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania wniosku o wydanie opinii przez Komisj臋 Bud偶etow膮. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Po przeanalizowaniu sytuacji okaza艂o si臋, 偶e do ko艅ca roku bud偶etowego jednostce zabraknie 123 000 z艂. Wnioskuje si臋 o dokonanie przesuni臋膰 oraz wprowadzenie do bud偶etu dodatkowych dochod贸w w wysoko艣ci 38 000 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wnioskowane zwi臋kszenie bud偶etu i przesuni臋cia nale偶膮 do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂
Nr 1. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie wydatk贸w o kwot臋 30 000 z艂 z przeznaczeniem na dodatkowe nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe i zaj臋cia z uczniami niepe艂nosprawnymi. W opinii wydzia艂u sprawuj膮cego nadz贸r nad szko艂膮 mo偶liwe jest przesuni臋cie wnioskowanej kwoty w ramach wydatk贸w w dziale O艣wiata
i wychowanie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w rozdziale Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i w lipcu bie偶膮cego roku podpisa艂 umow臋 na dofinansowanie zakupu samochodu s艂u偶bowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. 艢rodki pozosta艂e w rozdziale Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa s膮 ni偶sze o 1 150 z艂 ni偶 kwota, kt贸r膮 Zarz膮d przeznaczy艂 na ten cel. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w dokonuj膮c przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie wydatk贸w na finansowanie rodzin zast臋pczych. Konieczno艣膰 zwi臋kszenia 艣rodk贸w wynika ze zwi臋kszaj膮cej si臋 liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zast臋pczych. W opinii Skarbnika mo偶na dokona膰 przesuni臋cia wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej na wydatki maj膮tkowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania wniosku o wydanie opinii przez Komisj臋 Bud偶etow膮. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej do rozdzia艂u Bezpiecze艅stwo publiczne
i ochrona przeciwpo偶arowa oraz w ramach dzia艂u O艣wiata i wychowanie, zgodnie
z przyj臋tymi wnioskami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 realizuje si臋 wnioski dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy i dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Sesja b臋dzie zwo艂ana
w celu podj臋cia uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dzier偶aw臋 urz膮dzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Mariusz Majak Sekretarz Powiatu poinformowa艂, 偶e dobiegaj膮 ko艅ca umowy
z firmami, kt贸re wynajmuj膮 podobne urz膮dzenia Starostwu Powiatowemu i mo偶na b臋dzie wybra膰 jednego dostawc臋 dla Starostwa i Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami do skonsultowania z Sekretarzem Powiatu mo偶liwo艣ci dokonania wsp贸lnego wyboru dostawcy kserokopiarek i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych
z przyst膮pieniem do projektu pn. "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci". Pe艂nomocnictwo obejmuje w szczeg贸lno艣ci reprezentowanie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach konkursu, podpisanie umowy o przyst膮pieniu do przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz wykonywanie wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu,
w tym prowadzenie korespondencji, podpisywanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, podpisywanie formularzy zmian do wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie aneks贸w do umowy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie. Zmiany by艂y zwi膮zane z zaleceniami pokontrolnymi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w III kwartale 2014 r. W tym okresie osi膮gni臋to ujemny wynik finansowy w wysoko艣ci 25 893,75 z艂 brutto przy planowanym ujemnym wyniku 335 918,00 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenie dodatkowe dyrektora Szpitala za III kwarta艂 2014 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wypowiedzenie umowy najmu mieszkania. Mieszkanie nr 19 przy ul. Niepodleg艂o艣ci nie jest zamieszkane. W艂a艣ciciel przebywa za granic膮, nie odbiera korespondencji i od kilku miesi臋cy nie op艂aca czynszu. Proponuje si臋 wypowiedzenie umowy najmu, wymeldowanie najemcy i wystawienie mieszkania na sprzeda偶. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b post臋powania
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ciami przeznaczonymi na now膮 siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Wnioskuje si臋 o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 7/3 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce oraz wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci 7/9 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Wnioskowane nieruchomo艣ci nie s膮 wykorzystywane i s膮 zb臋dne Zespo艂owi Szk贸艂
Nr 2 CKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d, na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, nieruchomo艣ci przeznaczonych na now膮 siedzib臋 tej jednostki. Nowa siedziba b臋dzie obejmowa膰 nieruchomo艣膰 7/3 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce oraz cz臋艣膰 nieruchomo艣ci 7/9 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂y Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r. Zarz膮d zapozna艂 si臋
z uchwa艂ami.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w okresie stycze艅-wrzesie艅 2014 r. W okresie pierwszych dziewi臋ciu miesi臋cy 2014 roku Szpital osi膮gn膮艂 dodatni wynik finansowy brutto w wysoko艣ci 1 833,93 z艂 przy planowanej starcie w wysoko艣ci 659 351,00 z艂. Zarz膮d zapozna艂 si臋 ze sprawozdaniem.
Starosta przedstawi艂 pe艂nomocnictwo do reprezentacji Szpitala w czasie nieobecno艣ci dyrektora. Pe艂nomocnictwo zosta艂o wystawione Ilonie M臋dzin Zast臋pcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Pyrzyckiego. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. wsp贸艂realizuje projekt e-Turystyka i System Informacji Przestrzennej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w wojew贸dztwie zachodniopomorskim. Agencja tworzy portal turystyczny zawieraj膮cy informacje zwi膮zane z szeroko rozumian膮 turystyk膮. W zwi膮zku z tym prosi o udost臋pnienie i wyra偶enie zgody na wykorzystanie herbu oraz flagi powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne udost臋pnienie prawa do wykorzystania herbu i flagi powiatu w ramach tego portalu,
w okresie do ko艅ca czerwca 2015 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-27 12:28:23
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-27 12:28:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1571licznik odwiedzin: 12795138