logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 42/2014 z dnia 7 pa藕dziernika 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 42/2014
z dnia 7 pa藕dziernika 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 stawki za wynajem przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 sal lekcyjnych Spo艂ecznemu Gimnazjum. Stawka za godzin臋 zrealizowanych zaj臋膰 wynosi艂a przez ostatnie 3 lata 15 z艂. Wnioskuje si臋 o podwy偶szenie stawki do 17 z艂 w zwi膮zku z wzrostem koszt贸w rzeczowych, w tym mi臋dzy innymi energii cieplnej, energii elektrycznej, zu偶ycia wody. Robert Betyna spyta艂 czy ta zmiana zosta艂a uzgodniona i zaakceptowana przez dyrektor Spo艂ecznego Gimnazjum. Starosta wyja艣ni艂, 偶e odby艂o si臋 spotkanie w tej sprawie
i dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 zapewni艂, 偶e propozycja podwy偶szenia stawki wynajmu stawki sal lekcyjnych spotka艂a si臋 ze zrozumieniem dyrekcji Spo艂ecznego Gimnazjum. Kolejna kwestia dotyczy艂a terminu wprowadzenia aneksu. Gdyby aneks mia艂 obowi膮zywa膰 od pocz膮tku nowego roku szkolonego, to wniosek powinien zosta膰 z艂o偶ony jeszcze przed wakacjami. Obecnie mo偶na by rozpatrywa膰 termin kolejnego roku szkolnego ewentualnie nowego roku kalendarzowego. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e nast膮pi to od pocz膮tku nast臋pnego miesi膮ca. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie aneksu do umowy na wynajem sal lekcyjnych od dnia
1 listopada 2014 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaakceptowanie podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody zosta艂y przeznaczone dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych, nauczycieli i pracownik贸w administracji i obs艂ugi. Warto艣膰 nagr贸d zosta艂a ustalona dla 18 os贸b na 艂膮czn膮 kwot臋 20 900 z艂. Zarz膮d zaakceptowa艂 podzia艂, zgodnie z wnioskiem, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2015 r. Maksymalne stawki op艂at obowi膮zuj膮cych w danym roku kalendarzowym ulegaj膮 corocznie zmianie na nast臋pny rok kalendarzowy. Na ka偶dy rok w艂a艣ciwy minister do spraw finans贸w publicznych og艂asza, w drodze obwieszczenia, maksymalne stawki op艂at. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enia zgody na adaptacj臋 pomieszcze艅
w budynku przy ulicy M艂odych Technik贸w 5a na potrzeby biurowe Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz adaptacj臋 budynku na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, na potrzeby sekcji liniowej: warsztat, magazyn sprz臋tu, gara偶e i pomieszczenia socjalne dla dr贸偶nik贸w. Na remont pomieszcze艅 biurowych szacuje si臋 kwot臋 90 000 z艂.
W bud偶ecie powiatu zosta艂a zabezpieczona kwota na ten cel i Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetargu i przyst膮pienie do remontu pomieszcze艅 biurowych jeszcze w roku 2014. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Adaptacja budynku na potrzeby sekcji liniowej wymaga decyzji o zmianie sposobu u偶ytkowania
i pozwolenia na budow臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury zwi膮zanej ze zmian膮 sposobu u偶ytkowania i uzyskaniem pozwolenia na budow臋. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enia zgody na zakup u偶ywanego samochodu osobowego z nap臋dem na 4 ko艂a na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Wnioskuje si臋 o przeznaczenie na ten cel 20 000 z艂. Samoch贸d jest niezb臋dny do wykonywania objazd贸w dr贸g powiatowych, w tym gruntowych
i sprawdzania prac zwi膮zanych z zimowym utrzymaniem dr贸g. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego. W roku 2013 zako艅czy艂o si臋 porozumienie z Urz臋dem Marsza艂kowski na prowadzenie LPI w Starostwie.
W pa藕dzierniku 2014 r. zostanie og艂oszony kolejny konkurs na prowadzenie LPI. Za ostatni okres Starostwo uzyska艂o pochlebne opinie i s膮 du偶e szanse na zawarcie kolejnego porozumienia. W ramach LPI zostan膮 utworzone nowe miejsca pracy w wymiarze 3,5 etatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do konkursu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015. Samorz膮dy maj膮 obowi膮zek uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy po konsultacjach z organizacjami pozarz膮dowymi. Uchwa艂膮
Nr 59/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 wrze艣nia 2014 r. zainicjowano konsultacje, kt贸re zako艅czy艂y si臋 w dniu 19 wrze艣nia 2014 r. W ustalonym terminie nie zg艂oszono 偶adnych uwag, co do tre艣ci Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z prac Zarz膮du Powiatu przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-27 12:26:06
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-27 12:26:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1461licznik odwiedzin: 12794193