logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014PROTOK脫艁 Nr 34/2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu jest wprowadzana dotacja w wysoko艣ci 24 249 z艂 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komend臋 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2014 roku oraz informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2014 roku. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej te informacje do zapoznania si臋 i nie wnie艣li 偶adnych uwag. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o konieczno艣ci zmian w planie wydatk贸w projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w paragrafach dotycz膮cych zakup贸w inwestycyjnych nast膮pi艂o przekroczenie planu wydatk贸w ze wzgl臋du na zakup laptop贸w wraz z oprogramowaniem, kt贸ry nale偶y traktowa膰 jako wydatek inwestycyjny. Instytucja wdra偶aj膮ca przekazuj膮c 艣rodki okre艣li艂a je jako wydatki bie偶膮ce. Zarz膮d zobowi膮za艂 koordynatora projektu do uzyskania opinii prawnej wskazuj膮cej podstawy prawne i mo偶liwy spos贸b zaksi臋gowania zakupu laptop贸w wraz z oprogramowaniem oraz do uzyskania zgody Instytucji wdra偶aj膮cej na dokonanie zmian w harmonogramie wydatk贸w projektu, tak aby mo偶na zakup laptop贸w wraz z oprogramowaniem traktowa膰 jako wydatek inwestycyjny. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu o kwot臋 12 000 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na pokrycie nie planowanych koszt贸w zwi膮zanych ze zmian膮 siedziby jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej przyzna艂o jednostce 艣rodki
z Funduszu Pracy w wysoko艣ci 132 800 z艂 na finansowanie koszt贸w nagr贸d oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana
w planie finansowym jednostki nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wnioskuje si臋 o utrzymanie obecnie obowi膮zuj膮cych stawek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w drugim kwartale 2014 r. Jednostka uzyska艂a w tym okresie dodatni wynik finansowy w wysoko艣ci 93 119,09 z艂 przy planowanym wyniku ujemnym na poziomie 113 002,00 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w pierwszym p贸艂roczu 2014 r. Jednostka uzyska艂a w tym okresie dodatni wynik finansowy w wysoko艣ci 27 727,68 z艂 przy planowanym wyniku ujemnym na poziomie 323 433,00 z艂. Ponadto od pocz膮tku roku wykonano us艂ugi ponadlimitowe na 艂膮czn膮 kwot臋 552 800,00 z艂. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala doda艂, 偶e tak dobra sytuacja finansowa jest skutkiem reorganizacji plac贸wki. Dzi臋ki takiemu wynikowi mo偶liwe jest przeznaczenie 艣rodk贸w na dodatkowe wynagrodzenie pracownik贸w i na wydatki inwestycyjne. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego w drugim kwartale 2014 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaj臋cie stanowiska w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Pyrzyc dotycz膮cej podzia艂u dzia艂ki nr 15 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce w celu poszerzenia drogi publicznej. Burmistrz Pyrzyc zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮
o wyra偶enie zgody na zmian臋 decyzji Nr 44/2009 z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w ten spos贸b, 偶e okre艣la si臋 dzia艂ka nr 15/16 przechodzi na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce, a dzia艂ka nr 15/20 przechodzi na w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zmian臋 decyzji Burmistrza Pyrzyc. Dzia艂ka nr 15 zosta艂a podzielona zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym dzia艂ki nr 15/16 i nr 15/20 przeznaczone s膮 na poszerzenie dr贸g gminnych i w decyzji powinien znajdowa膰 si臋 zapis, 偶e dzia艂ki nr 15/16 i nr 15/20 przechodz膮 na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sfinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej do dzia艂ek przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach,. Dzia艂ki przy ulicy S艂owackiego w Pyrzycach powsta艂y z podzia艂u nieruchomo艣ci gruntowej. Dzia艂ki b臋d膮ce drogami dojazdowymi nadal stanowi膮 w艂asno艣膰 powiatu. Planowane jest utwardzenie odcinka drogi o d艂ugo艣ci ok. 60 m. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i zdecydowa艂 o przeznaczeniu na ten cel 13 000 z艂.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-22 10:25:50
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-22 10:25:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1548licznik odwiedzin: 12795245