logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2014
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2013. Sprawozdanie zawiera: bilans z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych. W terminie do 30 kwietnia sprawozdanie zostanie przed艂o偶one Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po sprawdzeniu przez RIO sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu - zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych: zarz膮d jednostki samorz膮du terytorialnego przekazuje sprawozdanie finansowe organowi stanowi膮cemu w terminie do dnia 31 maja roku nast臋puj膮cego po roku bud偶etowym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie finansowe w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:55:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:55:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1431licznik odwiedzin: 12794328