logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 13/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz 搂 4 ust. 1 uchwa艂y
Nr XL/227/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie okre艣lenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych
o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Pyrzyckiego oraz jego jednostek podleg艂ych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 oraz wskazania organ贸w uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Postanawia si臋 roz艂o偶y膰 na 5 rat sp艂at臋 wierzytelno艣ci z tytu艂u kary pieni臋偶nej w wysoko艣ci 14 640 z艂 (s艂ownie czterna艣cie tysi臋cy sze艣膰set czterdzie艣ci z艂otych) na艂o偶onej na Przedsi臋biorstwo Instalacyjno-Budowlane "Suchocki" Roman Suchocki przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach decyzj膮 ZDP.4530.119.2013.KO z dnia 12 grudnia 2013 r. za zaj臋cie pasa drogowego bez zgody zarz膮dcy drogi, na drodze powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice.

搂 2.

Raty w wysoko艣ci 2 928 z艂 b臋d膮 p艂atne od kwietnia do sierpnia 2014 r. w terminie do 20 dnia ka偶dego kolejnego miesi膮ca.

搂 3.

W przypadku nie sp艂acenia w terminie, albo w pe艂nej wysoko艣ci ustalonych rat, pozosta艂a do sp艂aty nale偶no艣膰 staje si臋 natychmiast wymagalna wraz z nale偶nymi odsetkami za zw艂ok臋.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-09 12:40:32
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-09 12:40:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1386licznik odwiedzin: 13016068