logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2014
z dnia 3 lutego 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w na dofinansowanie realizacji zada艅 publicznych przez organizacje pozarz膮dowe w roku 2014. Zarz膮d przeznaczy艂 Na ten cel przeznaczono 艣rodki w wysoko艣ci 27 000 z艂, kt贸re b臋d膮 rozdysponowane w formie otwartych konkurs贸w ofert. Proponuje si臋 dofinansowanie siedmiu zada艅 z obszaru o艣wiaty i wychowani, sportu, rekreacji i promocji zdrowia. Zadania oraz wysoko艣ci kwot przeznaczonych na ich dofinansowanie zostan膮 og艂oszone odr臋bn膮 uchwa艂膮 Zarz膮du. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y przeznacza si臋 nieruchomo艣膰 po by艂ym Domu Dziecka
w Czernicach. Sprzeda偶 odb臋dzie si臋 z 50 % bonifikat膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiany nieruchomo艣ci bez obowi膮zku dokonywania dop艂at. Przedmiotem zamiany jest cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem administracyjnym, po艂o偶onej przy ul. M艂odych Technik贸w nr 5a w Pyrzycach, kt贸ra zosta艂a przekazana na podstawie umowy u偶yczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po dokonaniu zamiany - nabyciu przez Skarb Pa艅stwa, pomieszczenia biurowe zostan膮 przekazane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w trwa艂y zarz膮d. Powiat Pyrzycki otrzyma w zamian od Skarbu Pa艅stwa trzy lokale mieszkalne po艂o偶one
w Pyrzycach przy ul. Szczeci艅skiej 21. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poprosi艂 J贸zefa Burcana o przedstawienie informacji o procesie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Likwidator poda艂 kwoty, kt贸re zosta艂y ju偶 wyp艂acone wierzycielom oraz wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸re jeszcze pozostaj膮 do sp艂acenia. Od pocz膮tku likwidacji z bud偶etu powiatu wyp艂acono wierzycielom ponad 11 milion贸w z艂. Do sp艂aty pozosta艂y jeszcze zobowi膮zania cywilno-prawne na sum臋 487 712,51 z艂 zobowi膮zania wobec Geotermii Pyrzyce w wysoko艣ci 1 457 485,50 z艂, sp艂acane ratalnie do 2020 r. na mocy ugody oraz zobowi膮zania wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w wysoko艣ci 4 512 959,85 z艂. Zarz膮d jest w trakcie zawierania porozumienia z ZUS-em o roz艂o偶eniu wierzytelno艣ci na raty na okres rz臋du 20 lat.
Skarbnik Powiatu poinformowa艂, 偶e w porz膮dku najbli偶szej sesji rady powiatu jest informacja o sytuacji Powiatu po zako艅czeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. W tym momencie, kiedy jeszcze nie ma pe艂nych danych ze sprawozda艅 zbiorczych, przygotowanie rzetelnej informacji jest niemo偶liwe. Zaproponowa艂, aby ten temat prze艂o偶y膰 na nast臋pn膮 sesj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Starosta przedstawi艂 pozosta艂e informacje przygotowane pod obrady na sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego: Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂
i wniosk贸w w roku 2013, Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2013 r., Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2013 r., Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w roku 2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach za 2013 r. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:48:33
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:48:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1514licznik odwiedzin: 12795296