logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 51/2013 z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 51/2013
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia niewykorzystanych 艣rodk贸w, w wysoko艣ci 100 tys. z艂, z dzia艂u pomocy spo艂ecznej na wydatki inwestycyjne zwi膮zane z przebudow膮 instalacji kanalizacyjnej na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach na potrzeby dw贸ch dom贸w mieszkalnych przeznaczonych na cele opieku艅czo-wychowawcze. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uzasadnienie okre艣laj膮ce zwi臋kszenia i zmniejszenia wydatk贸w w planowanych dochodach
i wydatkach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu. Emisja obligacji jest elementem restrukturyzacji zad艂u偶enia Powiatu Pyrzyckiego polegaj膮cej na wcze艣niejszej sp艂acie jednego kredytu oraz przedterminowym wykupie wybranych serii obligacji z lat 2014-2019. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024. Wszelkie zmiany w bud偶ecie musz膮 znale藕膰 odzwierciedlenie w prognozie finansowej powiatu, dlatego zmiany wprowadzane wcze艣niej omawianymi uchwa艂ami, le偶膮ce w kompetencji rady powiatu, s膮 wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013-2024. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W zwi膮zku z tym, 偶e emisja obligacji ma nast膮pi膰 jeszcze w roku 2013, a sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego planowana jest dopiero 18 grudnia, zachodzi konieczno艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej. Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-12-13 08:09:18
Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-13 08:09:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1478licznik odwiedzin: 12795024