logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 45/2013 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2013
z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie 艣rodk贸w w planie finansowym Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. W oparciu o opini臋 Skarbnika Powiatu Zarz膮d zdecydowa艂 o rozpatrzeniu tego wniosku pod koniec pa藕dziernika 2013 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 20 000 z艂 z wynajmu sal. Zmiana w planie finansowym nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 29 650 z艂 nast膮pi przez przeniesienie tych 艣rodk贸w z innych paragraf贸w, na kt贸rych wyst膮pi艂y oszcz臋dno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaliczkowe przekazanie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Nauka moj膮 szans膮". 艢rodki zostan膮 wykorzystane na zap艂at臋 powsta艂ych zobowi膮za艅 w 艂膮cznej wysoko艣ci 31 943,91 z艂. Zwrot zaliczki nast膮pi po otrzymaniu kolejnej transzy p艂atno艣ci w pa藕dzierniku 2013 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Zmniejszono dochody bud偶etu o kwot臋 102 085 z艂 w zwi膮zku ze zmian膮 wysoko艣ci dotacji z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonej dla Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami zgodnie z kompetencjami Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 protoko艂y z przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do przetarg贸w wystawiono budynek
w Czernicach, w kt贸rym mie艣ci艂 si臋 dom dziecka, budynek przy ul. Pozna艅skiej 1
w Pyrzycach i lokal mieszkalny przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach. Przetargi nie zosta艂y rozstrzygni臋te z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y
i podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu jeszcze w tym roku nast臋pnych przetarg贸w przy obni偶eniu ceny wywo艂awczej. Dla budynku w Czernicach obni偶ono cen臋 wywo艂awcz膮 o 60 % warto艣ci szacowanej, cen臋 wywo艂awcz膮 lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach obni偶ono o 10 %, warto艣ci szacowanej, a dla budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach obni偶ono cen臋 wywo艂awcz膮 do 700 tys. z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮 nr 15/9, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym numer 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Dysponowanie terenem zwi膮zane jest z budow膮 sieci gazowej przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014. Projekt programu zosta艂 przedstawiony do konsultacji, kt贸re zako艅czy艂y si臋 w dniu 20 wrze艣nia 2013 r. W wyznaczonym czasie nie wniesiono 偶adnych wniosk贸w i uwag do programu wsp贸艂pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o obci膮偶eniu Powiatu kosztami wywozu nieczysto艣ci z przystank贸w autobusowych w gminie Kozielice. Nota ksi臋gowa nie zawiera艂a dok艂adnego okre艣lenia poniesionych koszt贸w. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zawrze膰 z Gmin膮 Kozielice porozumienie okre艣laj膮ce na jakich warunkach b臋dzie prowadzone utrzymanie czysto艣ci na przystankach.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego: Opieka spo艂eczna na terenie powiatu i Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:56:06
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:56:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1570licznik odwiedzin: 12795081