logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 41/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 41/2013
z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyb贸r firmy, kt贸ra sporz膮dzi analiz臋 zdolno艣ci kredytowej Powiatu Pyrzyckiego wraz z planem restrukturyzacji zad艂u偶enia oraz przeprowadzi proces restrukturyzacji zad艂u偶enia. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zwr贸cono si臋 do trzech firm mog膮cych przeprowadzi膰 restrukturyzacj臋 zad艂u偶enia. Otrzymano jedn膮 ofert臋 od CURULIS Sp. z o.o. z siedzib膮
w Poznaniu. Oferta spe艂nia wszystkie wymagania uj臋te z zapytaniu ofertowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie stosownej umowy z firm膮 CURULIS Sp. z o.o. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w i wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do planu finansowego kwoty 170 000 z艂 uzyskanej z nieplanowanych dochod贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu finansowego mo偶e nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g powiatowych wyja艣ni艂, 偶e w za艂膮czniku do uchwa艂y przedstawiaj膮cym wykaz przystank贸w dokonuje si臋 uzupe艂nienia polegaj膮cego na okre艣leniu strony jezdni, na kt贸rej znajduje si臋 przystanek. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wykonanie zewn臋trznej sieci energetycznej oraz zewn臋trznej i wewn臋trznej sieci gazowej w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 7 w Pyrzycach. Wykonanie tych instalacji jest cz臋艣ci膮 zadania polegaj膮cego na modernizacji budynku przeznaczonego na siedzib臋 Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przedmiotem przetargu by艂a dzia艂ka nr 18 o powierzchni 0,8387 ha, po艂o偶ona w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014. Rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 6 wrze艣nia 2013 r.,
a zako艅czenie w dniu 20 wrze艣nia 2013 r. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa. Opinie
i uwagi b臋d膮 przyjmowane w sekretariacie Starostwa oraz za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2012/13 oraz informacj臋 o dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych. Zosta艂y one przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-15 08:53:35
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-15 08:53:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1545licznik odwiedzin: 12795039