logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2012 rok

Uchwa艂a Nr 49/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2012 rokNa podstawie art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (j.t. z 2013 r. Dz.U. poz. 330 ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. z 2011 r. Dz. U. poz. 217) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zatwierdza sprawozdanie finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2012 r.

搂 2.

Strata z dzia艂alno艣ci w 2012 r. w kwocie netto 32 217,11 (kwota s艂ownie: trzydzie艣ci dwa tysi膮ce dwie艣cie siedemna艣cie z艂otych 11/100) pokryta zosta艂a z funduszu zak艂adu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
Wiktor To艂oczko .....................................
Robert Betyna .....................................
Jaros艂aw Stankiewicz .....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-08-27 12:00:21
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-27 12:00:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1570licznik odwiedzin: 13000798