logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 33/2013
z dnia 9 lipca 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u

Ad 1. Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia oraz zaproponowa艂 wprowadzenie zmiany do porz膮dku obrad poprzez wprowadzenie punktu 3c) wniosek o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przyznania Panu Ryszardowi Grzesiakowi dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za I kwarta艂 2013 r. pe艂nej wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia oraz wniosek o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przyznania Pani Iwonie Zebrowskiej dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za I kwarta艂 2013 r. pe艂nej wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia. Zamiana zosta艂a przyj臋ta w stosunku g艂os贸w 3 za. Nast臋pnie Starosta podda艂 pod g艂osowanie ca艂y prz膮dek obrad. Porz膮dek wraz z wprowadzon膮 wy偶ej wskazan膮 zmian膮 oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania 3 g艂osy za.

Ad. 2a) Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad 2b) Starosta przedstawi艂 wniosek o rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego z艂o偶onej przez Stowarzyszenie Lipia艅ski Klub Motorowy "Partyzanci", a nast臋pnie zaproponowa艂, aby na realizacj臋 zadania przeznaczy膰 kwot臋 2.000 z艂. Obecny na posiedzeniu Zarz膮du Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji stwierdzi艂, i偶 w bud偶ecie znajduj膮 si臋 odpowiednie 艣rodki na sfinansowanie tego przedsi臋wzi臋cia w kwocie zaproponowanej przez Starost臋. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek, przeznaczaj膮c na realizacj臋 zadania 2.000 z艂 w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 2c) Starosta przedstawi艂 wniosek Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach o przyznanie 艣rodk贸w finansowych w kwocie 7300 z艂 na remont wie偶owej stacji transformatorowej. Nast臋pnie Starosta odda艂 g艂os Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, kt贸ry przedstawi艂 konieczno艣膰 wydatkowania kwoty 5.300 z艂. Pozosta艂a kwota do wysoko艣ci kalkulowanych koszt贸w remontu wie偶y w wysoko艣ci 7.300 z艂 pochodzi膰 mia艂aby ze 艣rodk贸w finansowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz ze 艣rodk贸w instytucji maj膮cych siedzib臋 na terenie szko艂y. W toku dyskusji zaproponowano, aby podj膮膰 negocjacje z w艂adzami Sp贸艂ki ENEA celem przekazania wie偶y na ich w艂asno艣膰.
Starosta zaproponowa艂 przeznaczy膰 kwot臋 5.300 z艂 na realizacj臋 zadania, pod warunkiem, 偶e Sp贸艂ka ENEA nie wyrazi zgody na przej臋cie na w艂asno艣膰 wie偶y transformatorowej b臋d膮cej przedmiotem obrad. Wniosek przyj臋to w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 3a) Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-
Wychowawczych w Pyrzycach, a nast臋pnie podda艂 projekt pod g艂osowanie. W wyniku 3 g艂osowania 3 g艂osami za Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋.

Ad 3b) Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach Panu Zdzis艂awowi Wudarczykiwi. Uchwa艂臋 Zarz膮d podj膮艂 w wyniku g艂osowania 3 g艂osy za.

Ad 3c) Starosta przedstawi艂 wniosek o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przyznania Panu Ryszardowi Grzesiakowi dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za I kwarta艂 2013 r. pe艂nej wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia oraz wniosek o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przyznania Pani Iwonie Zibrowskiej dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za I kwarta艂 2013 r. pe艂nej wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia. Starosta przedstawi艂 r贸wnie偶 sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za okres od stycznia do marca 2013 r. (I kwarta艂 2013 r.) oraz Sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz sytuacji ekonomicznej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Po zapoznaniu si臋 ze sprawozdaniami finansowymi plac贸wek Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wypracowania takiego wyniku finansowego plac贸wki, kt贸ry nie zagra偶a艂 b臋dzie finansowaniu plac贸wki. Ostatecznie Zarz膮d przyj膮艂 wnioski o przyznanie obu dyrektorom pe艂nej wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2013 r.

Ad 4a) Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z og艂oszonego na dzie艅 28 czerwca 2013 r., pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego jako dzia艂ka nr 204/18 o powierzchni 0,0494 ha w obr臋bie nr 9, miasta Pyrzyce. Protok贸艂 zosta艂 przyj臋ty w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 4b) Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z og艂oszonych na dzie艅 28 czerwca 2013 r., rokowa艅 po trzecim ustnym przetargu nieograniczonym zako艅czonym wynikiem negatywnym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego jako dzia艂ka nr 66 o powierzchni 0,8723 ha po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czernice, gmina Pyrzyce. Protok贸艂 zosta艂 przyj臋ty w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 4c) Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z og艂oszonego na dzie艅 5 lipca 2013 r., na godz. 9.00 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego - dzia艂ka nr 18 o powierzchni 0,8387 ha, obr臋b nr 12 w Pyrzycach. Protok贸艂 zosta艂 przyj臋ty w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 4 d) Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z og艂oszonego na dzie艅 5 lipca 2013 r., na godz. 9.30 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego - dzia艂ka nr 15/1 o powierzchni 0,969 ha, wraz z udzia艂em % cz臋艣ci w dzia艂ce nr 15/8 o pow. ca艂kowitej 0,0259 ha stanowi膮cej drog臋 wewn臋trzn膮 po艂o偶one w obr臋bie nr 12 w Pyrzycach. Protok贸艂 zosta艂 przyj臋ty w stosunku g艂os贸w 3 za.

Ad 5 Starosta przedstawi艂 pro艣b臋 zast臋pcy burmistrza Pyrzyc o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci zastosowania odst臋pstwa w minimalnej wysoko艣ci 50% od przyj臋tych

stawek w odniesieniu do koszt贸w zwi膮zanych z zakwaterowaniem pogorzelc贸w w podleg艂ych Zarz膮dowi Powiatu plac贸wkach. Wniosek uzyska艂 akceptacj臋 Zarz膮du Powiatu w stosunku g艂os贸w 3 za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Mariusz Majak

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-08-19 12:24:46
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-19 12:29:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1643

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.08.2013 11:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12795133