logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2013
z dnia 5 marca 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 r. Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie: Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji, Beata Kwiecie艅, Teresa Mamos, Mariusz Marek Przybylski. Do zada艅 Komisji nale偶y ocena z艂o偶onych ofert oraz przygotowanie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne oferty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii w sprawie otwarcia nowego kierunku kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Proponuje si臋 uruchomienie
w roku szkolnym 2013/2014, w Policealnej Szkole Zawodowej zaocznego kierunku
w zawodzie technik ochrony fizycznej os贸b i mienia. Propozycja ta uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Proponuje si臋 dodatek
w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. Nieruchomo艣ci te stanowi膮 dzia艂ki nr 14/16, nr 14/18, nr 14/19, nr 17/13, nr 267/3 w obr臋bie Batowo,
w gminie Lipiany oraz dzia艂ka nr 7/20 w obr臋bie 艢lazowo, w gminie Przelewice. Ich w艂a艣cicielem jest Powiat Pyrzycki. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 zada艅 statutowych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-08 10:48:58
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-08 10:48:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1675licznik odwiedzin: 12795102