logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia do reprezentowania Powiatu

Uchwa艂a Nr 93/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia
do reprezentowania Powiatu


Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 w zwi膮zku z art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Zatwierdza si臋 do realizacji przez Powiat Pyrzycki projekt partnerski wsp贸艂finansowany
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet VI Dzia艂anie 6.1, Poddzia艂anie 6.1.2, pn. "Piramida kompetencji - II edycja".

搂 2.

Przyst臋puje si臋 do realizacji projektu partnerskiego w roku bud偶etowym 2013-2014.

搂 3.

Realizacj臋 wy偶ej wymienionego projektu oraz pe艂nomocnictwo do reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego przed Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie w sprawie podpisania umowy oraz wykonywania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 ww. projektu powierza si臋 dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach - El偶biecie Gabruch.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-04 11:40:54
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-04 11:40:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1707licznik odwiedzin: 13000806