logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5, po艂o偶one w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 81/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 6 listopada 2012 r.


w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5, po艂o偶one w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 25 lit. a i art. 25 lit. b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo艣ciami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. 1. Wyra偶a si臋 zgod臋 Wielkopolskiej Sp贸艂ce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Szczecinie przy ul. Tama Pomorza艅ska 26 na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego.
2. Wyra偶a si臋 zgod臋 na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w celu wykonania rob贸t.

搂 2. 1. Powy偶sze przedsi臋wzi臋cie ma by膰 zaprojektowane i wykonane na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
2. Szczeg贸艂owe warunki wej艣cia na teren okre艣lone zostan膮 w umowie zawartej pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim - trwa艂ymi zarz膮dcami - Zespo艂em Szk贸艂 Nr 2 RCKU
w Pyrzycach i Domem Dziecka w Czernicach a Wielkopolsk膮 Sp贸艂k膮 Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorza艅ska 26.

搂 3. Traci moc uchwa艂a Nr 18/2012 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 marca 2012 r.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-12-03 09:11:13
Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-03 09:11:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1510licznik odwiedzin: 13005226