logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 50/2012
z dnia 6 listopada 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmniejsza si臋 dochody o kwot臋 2 300 000 z艂 ze wzgl臋du na niewykonanie dochod贸w ze sprzeda偶y mienia, planowanych na 2 000 000 z艂 i zmniejszenie o kwot臋 300 000 z艂 dochod贸w z tytu艂u 艣rodk贸w otrzymywanych z Funduszu Pracy na finansowanie koszt贸w wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. W zwi膮zku z tym zmniejsza si臋 wydatki
o kwot臋 2 000 000 z艂 na budow臋 rodzinnych dom贸w dziecka. Jednocze艣nie zwi臋ksza si臋 wydatki o kwot臋 236 580 z艂 na dofinansowanie windy przystosowanej do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych w szpitali oraz na pokrycie zobowi膮za艅 SPZOZ
w Likwidacji. W wyniku tych zmian powstanie deficyt w kwocie 536 580 z艂, kt贸ry zostanie pokryty zwi臋kszonymi przychodami z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w na koniec roku 2011. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Przedk艂adany projekt uchwa艂y wprowadza zmiany polegaj膮ce na przeniesieniach w planie wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej i s膮 efektem wniosk贸w z艂o偶onych przez dyrektor贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Wniosek dyrektor Poradni dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w jednostki o kwot臋 7 067 z艂 w zwi膮zku ze zmianami kadrowymi oraz podwy偶k膮 sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 lutego 2012 r., a wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU dotyczy艂 przeniesie艅
w planie wydatk贸w tej jednostki w 艂膮cznej kwocie 150 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zwi膮zku ze zmianami kadrowymi i r贸偶nicami w wysoko艣ciach dodatk贸w funkcyjnych konieczne okaza艂o si臋 przesuni臋cie kwoty 1 530 z艂 z paragrafu 4010 do paragrafu 4020. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 wprowadzenia w bud偶ecie powiatu zmian, kt贸re zosta艂y wcze艣nie przedstawione w formie projekt贸w uchwa艂 rady, Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5, po艂o偶one w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶a si臋 zgod臋 Wielkopolskiej Sp贸艂ce Gazownictwa Sp.
z o.o. Oddzia艂 Zak艂ad Gazowniczy w Szczecinie przy ul. Tama Pomorza艅ska 26 na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 09:00:50
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 09:00:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1419licznik odwiedzin: 12794212