logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 47/2012 z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2012
z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 10 tys. z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 zada艅 z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami oraz zmniejszono dotacje na nadz贸r budowlany i na sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne
i 艣wiadczenia dla os贸b bezrobotnych nieobj臋tych ubezpieczeniem zdrowotnym,
o 艂膮czn膮 kwot臋 66 353 z艂. Skarbnik doda艂, 偶e dotacja na 艣wiadczenia dla os贸b bezrobotnych zostanie zwi臋kszona w listopadzie, po uruchomieniu rezerwy bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 8 666 z艂 na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o umorzeniach nale偶no艣ci oraz ulgach udzielonych przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. W roku 2012 jednostka dokona艂a umorze艅 odsetek na 艂膮czn膮 kwot臋 36,42 z艂 oraz odroczenia p艂atno艣ci w wysoko艣ci 2 144 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania stra偶y rybackiej. Firma FBHU Modehpolmo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Szczecinie zwr贸ci艂a si臋 z wnioskiem
o utworzenia Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej. W powiecie istnieje ju偶 Spo艂eczna Stra偶 Rybackiej, a ustawa o rybo艂贸wstwie 艣r贸dl膮dowym nie przewiduje dzia艂ania kilku stra偶y w jednym powiecie. Zarz膮d postanowi艂 nie wyst臋powa膰 do Rady Powiatu
z projektem uchwa艂y w tej sprawie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" na lata 2012-2014. Dzia艂ania uj臋te w programie s膮 kontynuacj膮 dzia艂a艅 prowadzonych w latach 2008-2011. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych dw贸ch dzia艂ek zaj臋tych pod drogi powiatowe - dzia艂ki nr 171/1 i 172/1 w obr臋bie J贸zefin, w gminie Lipiany. Pozwoli to jednostce w pe艂ni prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 statutow膮 na tych odcinkach drogi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na podzia艂 dzia艂ki nr 150
w obr臋bie Rosiny w gminie Przelewice. Podzia艂 ma na celu uregulowanie stanu prawnego odcinka drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach dw贸ch dzia艂ek przeznaczonych na siedzib臋 dom贸w dziecka w Pyrzycach. Wcze艣niejsze uzgodnienia dotyczy艂y trzech dzia艂ek oznaczonych, jako nr 7/6, nr 7/7 i nr 7/8. Pomimo, 偶e domy s膮 budowane tylko na dw贸ch dzia艂kach, to te trzy dzia艂ki stanowi膮 jeden kompleks, dla kt贸rego za艂o偶ono jedn膮 ksi臋g臋 wieczyst膮 i przewidziano jednego zarz膮dc臋. Zarz膮d podtrzyma艂 swoj膮 wcze艣niejsz膮 decyzj臋 i przekaza艂 w trwa艂y zarz膮d dyrektorowi Domu Dziecka
w Czernicach trzy dzia艂ki oznaczone, jako nr 7/6, nr 7/7 i nr 7/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Robert Betyna poinformowa艂 Zarz膮d o konieczno艣ci wyboru tematu pierwszego audytu wewn臋trznego. Zaproponowa艂, aby by艂o to sprawdzenie realizacji zada艅 ustawowych powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zast臋pczej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 08:59:29
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 08:59:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1597licznik odwiedzin: 12795151