logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2012
z dnia 28 czerwca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2011 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wprowadzeniu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Regulamin zosta艂 wprowadzony zarz膮dzeniem dyrektora z dnia 30 maja 2012 r. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu pozytywnie zaopiniowa艂a ten regulamin. Obowi膮zuj膮ce przepisy nie nak艂adaj膮 na zarz膮d powiatu obowi膮zku zatwierdzania tego regulaminu. Zarz膮d zapozna艂 si臋
z regulaminem nie wnosz膮c uwag.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 umow臋 o nieodp艂atne u偶yczenie cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej pas drogi powiatowej w miejscowo艣ci Brzesko na rzecz Gminy Pyrzyce. Burmistrz Pyrzyc zwraca si臋 z pro艣b膮, aby w tej umowie, podpisanej przez Zarz膮d 22 wrze艣nia 2011 r. zmieni膰 zapis dotycz膮cy przeznaczenia nieruchomo艣ci. Zamiast "plac zabaw" proponuje si臋 "cele rekreacyjno-sportowe". Po takiej zmianie mo偶liwe b臋dzie wybudowanie boiska do pi艂ki siatkowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 zmian臋 pod warunkiem dodania zapis贸w zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo ruchu drogowego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci ul. Podgrodzie
w Pyrzycach. Ta cz臋艣膰 dzia艂ki nie jest wykorzystywana, jako droga i zosta艂a przeznaczona na powi臋kszenie s膮siaduj膮cych dzia艂ek. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-08-22 13:22:35
Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-22 13:22:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1546licznik odwiedzin: 12794228