logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 49/2011
z dnia 8 listopada 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie 艣rodk贸w na zap艂acenie za wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji poinformowa艂, 偶e dokumentacja zosta艂a wykonana zgodnie ze zleceniem, a 艣rodki na ten cel zosta艂y zabezpieczone w rezerwie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W bud偶ecie jednostki brakuje 8 tys. z艂 na op艂acenie sk艂adek ubezpieczenia spo艂ecznego. Wniosek skierowany do Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zosta艂 rozpatrzony negatywnie
z powodu nieprzewidzianych wydatk贸w uniemo偶liwiaj膮cych zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tej sytuacji mo偶e nast膮pi膰 przekroczenie planu powoduj膮ce naruszenie dyscypliny finans贸w. Aby temu zapobiec Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego wnioskowanej kwoty w ramach kompetencji Zarz膮du. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie cennika us艂ug 艣wiadczonych przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d pozytywnie oceni艂 wprowadzenie cennika, kt贸ry w przejrzysty spos贸b pokazuje mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug tej jednostki
i zatwierdzi艂 cennik w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 pomi臋dzy paragrafami w celu op艂acenia dokumentacji termomodernizacji budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz przekazania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢wi臋tej Tr贸jcy w 呕ukowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie polichromowanego stropu z Ko艣cio艂a Filialnego pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 z bud偶etu pa艅stwa przeznaczon膮 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie stowarzyszenia "Biesiada". Wnioskuje si臋 o przekazanie 艣rodk贸w finansowych na zakup stroj贸w i instrument贸w muzycznych. Zarz膮d zabezpieczy艂 w bud偶ecie powiatu 艣rodki na dotacje dla stowarzysze艅 realizuj膮cych zadania powiatu. Nie ma mo偶liwo艣ci przekazania
z bud偶etu powiatu 艣rodk贸w na bie偶膮ce wydatki stowarzysze艅. Dlatego Zarz膮d od艂o偶y艂 ten wniosek deklaruj膮c jedynie mo偶liwo艣膰 ewentualnego wsparcia w innej, nie finansowej formie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne przekazanie drzew rosn膮cych
w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Wniosek z艂o偶y艂 so艂tys D臋bca, a dotyczy艂 on trzech uschni臋tych drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych nr 1565Z Batowo-Sitno i nr 1557Z Derczewo-Lipiany. Uzyskane drewno zostanie przeznaczone na opa艂 do kominka w 艣wietlicy so艂eckiej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 pod warunkiem uzyskania wymaganych pozwole艅 i sporz膮dzenia stosownej umowy,
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zwi膮zku z tym, 偶e suma dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestry zabytk贸w, udzielonych przez r贸偶ne instytucje, nie mo偶e przekroczy膰 100 % nak艂ad贸w, Ministerstwo informuje, 偶e przekaza艂o na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Brzesku dotacj臋 w wysoko艣ci 199聽512,33 z艂 na zadanie, kt贸rego warto艣膰 wynosi 245聽240,84 z艂, tj. 81.35 %.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie Szpitala Powiatowego z dzia艂alno艣ci za III kwarta艂 2011 r. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej doda艂, 偶e jednostka uzyska艂a zysk w wysoko艣ci 215聽355,81 z艂 przy planowanej stracie 371聽760 z艂. Poprawa sytuacji finansowej Szpitala widoczna jest r贸wnie偶 w perspektywie 9 miesi臋cy tego roku. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za III kwarta艂 2011 r. Wynik finansowy przekroczy艂 przyj臋t膮 w planie strat臋 i wyni贸s艂 - 7聽352,22 z艂. Na ten wynik wp艂yn膮艂 wy偶szy od zak艂adanego wzrost koszt贸w oraz op贸藕nienie w p艂atno艣ciach NFZ wynikaj膮cych z blokady systemu informatycznego. Blokowanie systemu nast臋puje
w przypadku b艂臋dnych wpis贸w dokonywanych przez lekarzy. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia za III kwarta艂 2011 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Wnioskuje si臋 przyznanie wynagrodzenia
w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie za III kwarta艂 2011 r. dla obu dyrektor贸w w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo艣ci Stare Chrapowo i Linie. Na tym terenie nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 plan zagospodarowania
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. W okresie od 2 sierpnia do 27 pa藕dziernika 2011 r. wydano 27 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu w sprawie ograniczenia ruchu samochod贸w ci臋偶arowych na by艂ej drodze nr 3, kt贸ra obecnie ma kategori臋 drogi gminnej. W spotkaniu uczestniczy艂 Komendant Powiatowy Policji, przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego i Burmistrz Pyrzyc. Planowane jest wprowadzenie zakazu ruchu pojazd贸w o nacisku powy偶ej 8 ton na jedn膮 o艣. Ostateczne rozwi膮zanie zostanie ustalone w porozumieniu z w艂odarzami pozosta艂ych gmin, przez kt贸re przebiega ta droga.
Kolejna informacja dotyczy艂a interpelacji o zorganizowanie przystanku firmy przewozowej Paan-Bus przy ul. Dworcowej w Pyrzycach. Prezes firmy zobowi膮za艂a si臋 do ustawienia wiaty dla podr贸偶nych, a Burmistrz Pyrzyc zadeklarowa艂 tymczasowe ustawienie przeno艣nych toalet. Docelowe dzia艂ania organizacji poczekalni zostan膮 podj臋te po uzyskaniu przez Gmin臋 Pyrzyce prawa w艂asno艣ci do obiekt贸w PKP.
Wicestarosta przedstawi艂 cztery oferty, kt贸re wp艂yn臋艂y po rozes艂aniu zapytania o przyj臋cie zadania prowadzenia audytu wewn臋trznego. Niekt贸re przewidywa艂y ceny w rozliczeniu miesi臋cznym lub rocznym. Spo艣r贸d ofert najkorzystniejsza zawiera艂a cen臋 za wykonanie jednego audytu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie rozm贸w z tym oferentem i doprowadzenie do zawarcia umowy.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 o zako艅czeniu prac remontowych na dachu budynku oddzia艂u S膮du Rejonowego w Pyrzycach
i rozpocz臋ciu remontu dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-12-05 13:04:02
Data ostatniej modyfikacji : 2011-12-05 13:04:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1749licznik odwiedzin: 12794945