logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 38/2011
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego z I p贸艂rocze 2011 roku. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e informacja zosta艂a przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w stosownej uchwale rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 w I p贸艂roczu 2011 roku. Informacja stanowi zapis tabelaryczny prognozy. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a zmienia bud偶et przez wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej w wysoko艣ci 5 000 z艂 oraz zmniejszenie o 9 983 z艂 dotacji dla Domu Pomocy Spo艂ecznej zwi膮zane ze zmian膮 liczby pensjonariuszy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Zmiana dotyczy zwi臋kszenia planu dochod贸w powsta艂ego na skutek wp艂at uczestnik贸w turnieju pi艂ki no偶nej oraz sprostowania oznaczenia paragraf贸w w dziale pomocy spo艂ecznej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nawi膮zanie wsp贸艂pracy w zakresie audytu wewn臋trznego. Powiat, kt贸rego kwota dochod贸w i przychod贸w lub kwota wydatk贸w i rozchod贸w przekroczy w uchwale bud偶etowej 40 mln z艂, ma obowi膮zek prowadzi膰 audyt wewn臋trzny. Bud偶et powiatu pyrzyckiego na rok 2011 przekracza t臋 kwot臋. Zgodnie z ustaw膮 o finansach publicznych nale偶y, przed ko艅cem trzeciego kwarta艂u roku nast臋puj膮cego po roku, w kt贸rym nast膮pi艂o przekroczenie, rozpocz膮膰 audyt wewn臋trzny. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o rozpocz臋ciu dzia艂a艅 maj膮cych na celu rozpoznanie rynku w zakresie zlecenia wykonania audytu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na likwidacj臋 samochodu s艂u偶bowego b臋d膮cego na stanie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Wniosek dotyczy samochodu Opel Astra wyprodukowanego w roku 1996. Stan techniczny samochodu nie pozwala na jego dalsz膮 eksploatacj臋. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e na ten samoch贸d mo偶e si臋 znale藕膰 nabywca i zaproponowa艂 wystawienie go na sprzeda偶. W wyniku g艂osowania; 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋, Zarz膮d zdecydowa艂, aby samoch贸d Opel Astra wystawi膰 na sprzeda偶 w formie przetargu za cen臋 wyj艣ciow膮 300 z艂. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Stankiewicz.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂膮 t膮 zmienia si臋 stawki obowi膮zuj膮ce od 15 kwietnia 2008 r. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, 偶e nowe stawki zosta艂y ustalone na podstawie u艣rednionych warto艣ci stawek obowi膮zuj膮cych w gminach powiatu pyrzyckiego. 艢redni wzrost op艂at wynosi 25 %. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne przekazanie drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej. Wniosek z艂o偶y艂a so艂tys 艢lazowa, a dotyczy艂 on dw贸ch uschni臋tych top贸l. 艢rodki uzyskane ze sprzeda偶y drewna zostan膮 przeznaczone na zakup krzew贸w i paliwa do kosiarki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o utrzymanie dodatku na dotychczasowym poziomie 40 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od
1 wrze艣nia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o zlokalizowanie
i usuni臋cie awarii sieci przesy艂owej ciep艂ej wody pomi臋dzy budynkami Starostwa
i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d Sp贸艂ki Geotermia Pyrzyce poinformowa艂 o du偶ym wycieku wody z instalacji na tym odcinku i zobowi膮za艂 odbiorc臋 do usuni臋cia awarii do nowego sezonu grzewczego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e ciep艂a woda przep艂ywa pomi臋dzy budynkami rurami umieszczonymi w betonowym kanale. Od strony budynku Starostwa nie wida膰 wycieku i prawdopodobnie wyciek powsta艂a odcinku biegn膮cym wzd艂u偶 budynku szko艂y. W celu jego zlokalizowania nale偶y wykona膰 odkrywk臋 i otworzy膰 kana艂, aby okre艣li膰 miejsce wycieku. Mo偶e si臋 okaza膰, 偶e stan rur jest ju偶 tak z艂y, 偶e zlikwidowanie wycieku b臋dzie kr贸tkotrwa艂e i nie zapobiegnie kolejnym wyciekom. Trzeba b臋dzie wtedy wymieni膰 ca艂e rury pomi臋dzy budynkami. W bud偶ecie s膮 na ten cel 艣rodki w rezerwie og贸lnej na remonty. W przypadku konieczno艣ci wymiany rur Sp贸艂ka Geotermia zadeklarowa艂a ich nieodp艂atne dostarczenie. Dyrektor Jakie艂a zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e informacja o wycieku dotar艂a do dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 ju偶
w kwietniu i gdyby Zarz膮d zosta艂 wcze艣niej powiadomiony, to prace zwi膮zane
z usuwaniem awarii mo偶na by艂o przeprowadzi膰 w okresie wakacji. Wicestarosta zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e dzia艂ania dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 by艂y opiesza艂e i nale偶y jej zwr贸ci膰 na to uwag臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu zlokalizowania awarii i okre艣lenia dalszego post臋powania, aby zd膮偶y膰 z usuni臋ciem awarii lub wymian膮 rur przed sezonem grzewczym. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r. Dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 wyniki konkursu, w kt贸rym dotacja w wysoko艣ci 6 636 z艂 zosta艂a przyznana stowarzyszeniu Fabryka Dobrego Czasu na opracowanie i wdro偶enie programu dzia艂a艅 alternatywnych wobec uzale偶nie艅 i patologii w艣r贸d podopiecznych SOSW w Pyrzycach. Program pod nazw膮 Warsztaty b臋bniarskie b臋dzie obejmowa艂 cykl dzia艂a艅 artterapeutycznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii o zmianach kadrowych
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Od nowego roku szkolnego stanowisko wicedyrektora, w miejsce Macieja Kandy, obejmie Ewa Cywi艅ska. Natomiast Maciej Kanda zajmie nowo utworzone stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmian organizacyjnych i utworzenie nowego stanowiska. Obecnie, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, pozytywnie opiniuje decyzje personalne.

Ad. 4.
Starosta zaprosi艂 obecnych na posiedzeniu Zarz膮du do udzia艂u w do偶ynkach archidiecezjalnych, kt贸re odb臋d膮 si臋 w Pyrzycach w dniu 28 sierpnia 2011 r.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o odpowiedzi Szefa S艂u偶by Celnej
w Ministerstwie Finans贸w na apel samorz膮dowc贸w powiatu pyrzyckiego
o odst膮pienie od zamiaru likwidacji posterunku celnego w Pyrzycach. Jacek Kapica Szef S艂u偶by Celnej informuje, 偶e likwidacja zostanie jednak przeprowadzona
i uzasadnia decyzj臋 o likwidacji tego posterunku.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:42:22
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:42:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2178licznik odwiedzin: 12795281