logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie ponownego og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zadania publicznego w zakresie o艣wiaty i wychowania

Uchwa艂a Nr 24/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie ponownego og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋
w 2011 roku zadania publicznego w zakresie o艣wiaty i wychowania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariat cie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwa艂y Nr XLII/244/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011" Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, og艂asza ponownie otwarty konkurs ofert, na realizacj臋 w 2011 r. zadania publicznego, w zakresie o艣wiaty i wychowania, kt贸rego zasady
i tryb okre艣la za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Rodzaj zadania publicznego, kt贸rego dotyczy podmiot konkursu, odpowiada celowi
i zadaniom "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011".

搂 3.

Na realizacj臋 zadania wybranego w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 7.000 z艂 (s艂ownie: siedem tysi臋cy z艂).

搂 4.

Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ..........................

Robert Betyna ..........................

Jaros艂aw Stankiewicz ..........................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC52.5 KB POBIERZza艂膮cznik2011-06-22 12:22:13622

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-06 10:41:23
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-15 10:16:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1810

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.05.2011 09:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13015086