logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.

Uchwa艂a Nr 6/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U. Nr 45, poz.391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851 ) oraz uchwa艂y Nr XV/78/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2004, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1.

Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2004 w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach i paragrafach klasyfikacji bud偶etowej :

Dochody og贸艂em - 20.929.131 z艂
z tego :
1. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych - 17.789.731 z艂
2. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami, zgodnie z za艂膮cznikami Nr 1, 2, 4 - 3.137.900 z艂
3. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 2 - 1.500 z艂

搂 2.

Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2004 w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach i paragrafach klasyfikacji bud偶etowej oraz w rozbiciu na jednostki organizacyjne :

Wydatki og贸艂em - 20.483.131 z艂
z tego :
1. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych - 17.343.731 z艂
2. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 2, 4 - 3.137.900 z艂
3. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na postawie porozumie艅 z organami tej administracji, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 3, 7 - 1.500 z艂

搂 3.

Ustala si臋 plan finansowy zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅
zleconych ustawami obejmuj膮cy :
1. Plan dochod贸w powiatu z tytu艂u przyznanych z bud偶etu pa艅stwa dotacji na realizacj臋
powy偶szych zada艅, w pe艂nej szczeg贸艂owo艣ci klasyfikacji dochod贸w.
2. Plan dochod贸w zwi膮zanych z realizacj膮 powy偶szych zada艅, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu
do bud偶etu pa艅stwa w szczeg贸lno艣ci dzia艂, rozdzia艂 i paragraf klasyfikacji dochod贸w.
3. Plan wydatk贸w w uk艂adzie : dzia艂, rozdzia艂, paragraf klasyfikacji wydatk贸w oraz jednostka
organizacyjna realizuj膮ca zadania. Zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 4.

搂 4.

Ustala si臋 kwoty dotacji z bud偶etu powiatu w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach
i paragrafach :
1. Dotacje na ustawowo okre艣lone zadania realizowane przez inne jednostki ni偶
jednostki samorz膮du terytorialnego – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 5.
2. Dotacje na zadania powiatu przekazane do realizacji innym jednostkom samorz膮du
Terytorialnego na podstawie um贸w lub porozumie艅 – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 6.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 stycznia 2004 r.


Zarz膮d Powiatu:

W艂adys艂aw Dusza ....................................
Krzysztof Kunce ....................................
Robert Betyna ....................................
Halina Korzeniewicz ....................................
Piotr Rybkowski ....................................


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?23.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 1 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:24:21828
?54 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 2 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:24:50844
?93.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 3 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:25:14881
?46.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 4 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:25:27880
?22 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 5 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:25:39867
?21.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 6 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:25:54872
?23.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 7 i Nr 8 do uchwa艂y Nr 6/20042004-06-21 14:26:16817

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-21 14:27:32
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-21 14:27:32
Liczba wy艣wietle艅 : 3009

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.06.2004 13:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804843