logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2011
z dnia 28 marca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Robert Betyna Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu jest wprowadzana dotacja dla Powiatowego Urz臋du Pracy na realizacj臋 projektu "Piramida kompetencji" finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz zwi臋kszenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 ostateczn膮 wersj臋 sprawozdania z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2010. Wcze艣niej cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt sprawozdania i zaakceptowali poprawki wniesione przez Skarbnika. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o stanie mienia powiatu. Zgodnie
z nowymi przepisami ta informacja nie wymaga opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i musi by膰 przed艂o偶ona radzie powiatu w terminie do 31 marca. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:55:52
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:55:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1745licznik odwiedzin: 12794173