logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 12/2011
z dnia 23 marca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zaakceptowanie koszt贸w wykonania aktualizacji audytu energetycznego dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz audytu energetycznego dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e te audyty stanowi膮 za艂膮czniki do wniosku konkursowego o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynk贸w o艣wiatowych. Konkurs pod nazw膮 System Zielonych Inwestycji - termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej og艂osi艂 Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 trzeba wykona膰 nowy audyt, natomiast dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU wystarczy wykona膰 aktualizacj臋 audytu wykonanego w roku 2008. Podejmie si臋 tego firma Medium, kt贸ra wykona艂a audyt w roku 2008. Koszty wynios膮 6 tys. z艂, a 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y z rezerwy bud偶etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Na pytanie Wicestarosty dotycz膮ce sposobu wyboru wykonawcy audyt贸w, dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e aktualizacji dokonuje firma, kt贸ra przeprowadzi艂a audyt. Jednocze艣nie zgodzi艂a si臋 przeprowadzi膰 audyt w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w ramach jednego zlecenia. Opr贸cz obni偶enia koszt贸w rozwi膮zano problem kr贸tkiego terminu, kt贸ry zosta艂 wyznaczony do sk艂adania wniosk贸w na konkurs. 呕adna inna firma nie chcia艂a podj膮膰 si臋 realizacji zlecenia w tak kr贸tkim terminie. Informacja o procedurze wyboru audytora b臋dzie do艂膮czona do dokumentacji.
Zarz膮d zaakceptowa艂 wnioskowane koszty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Od 13 kwietnia 2010 r. obowi膮zki dyrektora pe艂ni Andrzej Drabczyk. Jego kwalifikacje i sta偶 pracy umo偶liwiaj膮 kierowanie t膮 jednostk膮. Dotychczasowe powierzenie obowi膮zk贸w dyrektora by艂o rozwi膮zaniem tymczasowym. Urlop bezp艂atny dyrektora zosta艂 przed艂u偶ony na kolejne cztery lata, dlatego nale偶y uregulowa膰 kwestie kierowania Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi gminnej
nr 616005Z, przebiegaj膮cej przez wie艣 Nieborowo na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g gminnych, cz臋艣ci ul. Dworcowej oraz cz臋艣ci ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne przekazanie Radzie So艂eckiej w Miel臋cinie 50 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1564Z na odcinku Pstrowice-Miel臋cin. Drzewa zostan膮 wyci臋te na koszt Rady So艂eckiej w Miel臋cinie, a 艣rodki uzyskane ze sprzeda偶y cz臋艣ci drewna zostan膮 przeznaczone na wyposa偶enie 艣wietlicy i placu zabaw. W miejsce wyci臋tych top贸l zostan膮 posadzone m艂ode drzewa innego gatunku. Wnioskowane drzewa nie stwarzaj膮 obecnie zagro偶enia dla uczestnik贸w ruchu drogowego, jest to jednak gatunek silnie rosn膮cy, kt贸rego korzenie cz臋sto powoduj膮 niszczenie drogi. Na ich wycink臋 nie jest wymagana zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne przekazanie Radzie So艂eckiej w Miel臋cinie 30 drzew. Szczeg贸艂owe ustalenia dotycz膮ce wyboru drzew oraz nasadze艅 zostan膮 dokonane pomi臋dzy Rad膮 So艂eck膮 w Miel臋cinie a Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach za IV kwarta艂 2010 r. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 wynik finansowy. W omawianym okresie uzyskano dodatni wynik finansowy w wysoko艣ci 341 996, 69 z艂 przy zak艂adanej stracie 28 488,00 z艂.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala wyja艣ni艂, 偶e taka dysproporcja wynika
z otrzymania z Narodowego Funduszu Zdrowia 艣rodk贸w za wykonane w roku 2010 us艂ugi ponadlimitowe. W rozliczeniu rocznym wynik finansowy jest por贸wnywalny
z planem. Racjonalna gospodarka pozwoli艂a na podwy偶k臋 wynagrodze艅 oraz na zakupy inwestycyjne. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Przy okazji dyrektor Grzesiak poinformowa艂 Zarz膮d o og艂oszonym przetargu na aparat rentgenowski - rami臋 C. Druga informacja dotyczy艂a organizacji 艣wi膮tecznej i nocnej opieki medycznej. W po艂owie marca uruchomiono w Szpitalu punkt opieki 艣wi膮tecznej i nocnej. Podpisano kontrakt z NFZ. Do dyspozycji punktu s膮 wyposa偶one pomieszczenia z oddzielnym wej艣ciem, obs艂uga piel臋gniarek. Dy偶ury pe艂ni膮 lekarze z terenu powiatu oraz z innych miejscowo艣ci, gdy偶 lekarze POZ
z terenu gminy Pyrzyce i Warnice nie wyrazili zgody na przyj臋cie, chocia偶 jednego dy偶uru w miesi膮cu.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2010 r. Mariusz Marek Przybylski zauwa偶y艂, 偶e jednostka uzyska艂a wynik finansowy gorszy od planowanego o 2 848, 96 z艂. Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego wyja艣ni艂a, ze spowodowane to jest wy偶szymi kosztami funkcjonowania plac贸wki i dostosowaniem Zak艂adu do wymog贸w stawianych przez NFZ. W roku 2010 nie by艂o regulacji p艂ac, jednak
w miesi膮cu grudniu pracownikom wyp艂acono premi臋. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2010 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Wnioskuje si臋 o wynagrodzenie dodatkowe
w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:55:11
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:55:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1979licznik odwiedzin: 12795090