logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2011 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu


Uchwa艂a Nr 10/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2011 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu


Na podstawie art. 254, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

1. Zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2011 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te, na ni偶ej podany rachunek bankowy:
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A.
Oddzia艂 w Pyrzycach
41 2030 0045 1110 0000 0054 7320
2. Dochody osi膮gni臋te w miesi膮cu grudniu 2011 r. nale偶y przekaza膰 na wy偶ej wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
3. Na przelewie nale偶y zaznaczy膰 jakiego dzia艂u, rozdzia艂u i paragrafu klasyfikacji bud偶etowej dotycz膮 przekazywane dochody.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
1. Wiktor To艂oczko ............................
2. Robert Betyna
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:49:53
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:49:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1757licznik odwiedzin: 13000965