logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2004 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu

Uchwa艂a Nr 8/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2004 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r., zmiany: Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. – Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2004 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-go dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te, na ni偶ej podany rachunek podstawowy bud偶etu:
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej SA
Oddzia艂 w Pyrzycach
41203000451110000000547320

搂 2.

Na przelewie nale偶y zaznaczy膰 jakiego dzia艂u, rozdzia艂u i paragrafu klasyfikacji bud偶etowej dotycz膮 przekazywane dochody.

搂 3.

Dochody uzyskane w miesi膮cach stycze艅, luty, marzec 2004 r., a nie przekazane na rachunek bud偶etu powiatu, nale偶y przekaza膰 na rachunek wskazany w 搂 1 i na zasadach okre艣lonych w 搂 2, w terminie do dnia 10 maja 2004 r.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

W艂adys艂aw Dusza ……………………….
Krzysztof Kunce ……………………….
Robert Betyna ……………………….
Halina Korzeniewicz ……………………….
Piotr Rybkowski ……………………….
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-21 14:01:10
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-21 14:01:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2752

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.06.2004 13:00poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804964