logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zast臋pcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 1/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zast臋pcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Na podstawie art. 44a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z p贸藕n. zm.), 搂 2 ust. 1. Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad przeprowadzania konkursu na niekt贸re stanowiska kierownicze w publicznych zak艂adach opieki zdrowotnej, sk艂adu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115 poz. 749 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego – Krzysztof Kunce - Wicestarosta
2. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego-Piotr Rybkowski – cz艂. Zarz膮du
3. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego- Walenty Darczuk – Przew. Kom. ZOSiBO
4. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego- Ignacy Ma膰kowiak – cz艂. Kom. ZOSiBO
5. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego - Jolanta Gabry艣 – lek. med.
6. przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego – Ryszard Grzesiak -Dyr. Wydz. Zdr. i Opieki Spo艂.
7. przedstawiciel Okr臋gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
8. przedstawiciel Okr臋gowej Rady Piel臋gniarek i Po艂o偶nych w Szczecinie
9. przedstawiciele organizacji zwi膮zkowych dzia艂aj膮cych w Szpitalu
10. przedstawiciel Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu.

搂 2.

Powo艂anie komisji konkursowej wszczyna post臋powanie konkursowe.

搂 3.

1. Post臋powanie konkursowe obejmuje:
1) opracowanie i przyj臋cie przez komisj臋 konkursow膮 regulaminu konkursu, oraz projektu og艂oszenia
o konkursie;
2) og艂oszenie o konkursie;
3) rozpatrzenie zg艂oszonych kandydatur;
4) wybranie kandydata na stanowisko obj臋te konkursem.
2. Post臋powanie konkursowe prowadzi si臋 z zachowaniem kolejno艣ci czynno艣ci okre艣lonych w ust.1.

搂 4.

Przewodnicz膮cym Komisji Konkursowej wyznacza si臋: Wicestarost臋 Krzysztofa Kunce.

搂 5.

Do zada艅 Przewodnicz膮cego komisji nale偶y r贸wnie偶:
1) powiadomienie cz艂onk贸w komisji o posiedzeniu komisji konkursowej co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia.
2) przekazanie Zarz膮dowi Powiatu regulaminu konkursu oraz projektu og艂oszenia o konkursie.

搂 6.

Komisja konkursowa mo偶e prowadzi膰 prace, je偶eli w posiedzeniach komisji bierze udzia艂 przewodnicz膮cy komisji oraz co najmniej 8 os贸b powo艂anych w sk艂ad komisji.

搂 7.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji Konkursowej.

搂 8.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

W艂adys艂aw Dusza ..................................

Krzysztof Kunce ..................................

Robert Betyna ..................................

Halina Korzeniewicz ..................................

Piotr Rybkowski ..................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-21 12:44:21
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-21 12:44:21
Liczba wy艣wietle艅 : 3098

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.06.2004 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.06.2004 10:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12795318