logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 30/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 sierpnia 2006 r.


w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Wnioskuje si臋 o zwo艂anie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.

Proponowane punkty do porz膮dku obrad sesji oraz projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego zawieraj膮 za艂膮czniki do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

W艂adys艂aw Dusza ..................................

Krzysztof Kunce ..................................

Robert Betyna ..................................

Halina Korzeniewicz ..................................
Piotr Rybkowski ..................................


Za艂膮cznik
do uchwa艂y Nr 30/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
Proponowane punkty do porz膮dku obrad sesji nadzwyczajnej


1. Projekt Nr 188 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIX/167/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania, i wykupu przez Zarz膮d.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-18 15:30:21
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-18 15:30:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2470licznik odwiedzin: 12804759