logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych

Uchwa艂a Nr 10/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych
wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych


Na podstawie 搂 16, pkt 2 uchwa艂y Nr XXXII/189/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje :

搂 1

Upowa偶nia si臋 kierownik贸w ni偶ej wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2006 pomi臋dzy paragrafami w ramach rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej :
1. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 – Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
2. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach
3. Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach
5. Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy w Pyrzycach
6. Dom Dziecka w Czernicach
7. Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
9. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
10. Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach
11. Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach
12.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach

搂 2

Zobowi膮zuje si臋 kierownik贸w jednostek wymienionych w 搂 1 do informowania Zarz膮du Powiatu o dokonywanych zmianach w planach finansowych na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej uchwa艂y – w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podj臋cia decyzji.

搂 3

Upowa偶nienie okre艣lone w 搂 1 nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, kt贸rych kierownik jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du Powiatu. W celu uzyskania powy偶szej opinii kierownik jednostki winien z艂o偶y膰 wniosek do Zarz膮du Powiatu na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.

搂 4

1. Na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 nale偶y r贸wnie偶 sk艂ada膰 do Zarz膮du Powiatu wszelkie wnioski o zmiany w planie dochod贸w b膮d藕 wydatk贸w jednostki, kt贸rych wprowadzenie nale偶y do kompetencji Zarz膮du (przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej) lub Rady Powiatu (zmiana planu dochod贸w oraz przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej).
2. Ustala si臋 terminy sk艂adania wniosk贸w okre艣lonych w punkcie 1 w spos贸b nast臋puj膮cy:
• w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Rady Powiatu – na 20 dni kalendarzowych przed planowanym terminem sesji Rady Powiatu,
• w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Zarz膮du Powiatu – na 6 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia Zarz膮du Powiatu.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 kierownikom jednostek wymienionych w 搂 1.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw Dusza


Cz艂onkowie Zarz膮du:
1. Krzysztof Kunce ……………..
2. Robert Betyna ……………..
3. Halina Korzeniewicz ……………..
4. Piotr Rybkowski ……………..

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20.5 KB POBIERZza艂. nr 12006-04-13 12:37:41774
?20 KB POBIERZza艂. nr 22006-04-13 12:37:52788

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-13 12:37:04
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-13 12:37:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2434licznik odwiedzin: 12804925