Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

​​​​OGŁOSZENIE STAROSTY PYRZYCKIEGO z dnia 13 września 2021  roku

OGŁOSZENIE
STAROSTY PYRZYCKIEGO

        z dnia  13 września 2021  roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  Starosta Pyrzycki

 

ogłasza, co następuje:

 

Z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat  nieruchomość gruntowa o pow. 22 m2 oznaczona w ewidencji jako działka  nr 74/1 o pow. ogólnej 0,0065 ha obręb Lipiany 3, gmina Lipiany. Dla działki nr 74/1 prowadzona jest księga wieczysta nr SZ2T/00032299/5. 

 

W skład nieruchomości wchodzą:

  • Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) – 0,0065 ha.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka położona jest na terenie oznaczonym w studium jako przestrzenie publiczne oraz symbolem ZP – tereny zieleni parkowej.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 24/GN/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. Starosty Pyrzyckiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Pyrzyckiego, wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 88 zł netto. Do powyższych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących stawek. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

Ustalona w umowie wysokość czynszu podlega corocznie waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatku.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bartosza Głowackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811394 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni

od dnia 20 września  2021 r. do dnia 11 października 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Ogiejko

Data wytworzenia:
20 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
20 wrz 2021, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
20 wrz 2021, godz. 10:27