626 Inspektor - Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego | BIP - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Inspektor - Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 15/OP/2021
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor - Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Współpracy ze Służbami i Strażami Powiatowymi
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. zmienionym zarządzeniem Nr 17/OP/2018 Starosty Pyrzyckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam nabór na stanowisko Inspektor - Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Współpracy ze Służbami i Strażami Powiatowymi w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
. Mariusz Majak - Sekretarz Powiatu - Przewodniczący Komisji
. Waldemar Durkin -Główny Specjalista - Członek Komisji
. Elżbieta Marszałek - Główny specjalista ds. kadrowych - Sekretarz Komisji

§ 3.
Powołana Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zgodnie z zarządzeniem Nr 10/OP/2019 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. zmienionym zarządzeniem Nr 17/OP/2018 Starosty Pyrzyckiego z dnia 9 lipca 2018 r.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2) opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

S T A R O S T A

Stanisław Stępień


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Marszałek

Data wytworzenia:
29 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
27 sie 2021, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
14 wrz 2021, godz. 09:10