Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Biuro Rady

Jolanta Kolasińska Dyrektor Telefon: 91 88 11 336
Miejsce urzędowania: pokój 109

Agnieszka Zawisza Telefon: 91 88 11 335
Miejsce urzędowania: pokój 110
 

1) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi Rady;
2) przygotowywanie uchwał prawidłowych pod względem zgodności z przepisami prawa;
3) gromadzenie i przekazywanie materiałów radnym;
4) zapewnienie dopracowania ostatecznego kształtu uchwał i dokumentów posesyjnych; zgodnie z podjętymi na sesji zmianami i poprawkami oraz przedkładanie ich do podpisu;
5) przekazywanie uchwał, wniosków, postanowień, opinii i innych dokumentów do wiadomości i realizacji Zarządowi;
6) prowadzenia rejestru uchwał, rejestru wniosków radnych oraz rejestru wniosków i opinii komisji;
7) prowadzenie kartoteki adresowej radnych;
8) sporządzanie dokumentacji z działalności Rady, komisji i radnych;
9) zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
10) prowadzenie terminarza posiedzeń sesji, komisji i spotkań radnych;
11) przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi i wyjaśnień oraz przedkładanie ich do podpisu przewodniczącemu Rady;
12) zapewnienie pomocy radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu;
13) przyjmowanie interesantów, udzielanie im wyjaśnień i pomocy w załatwianiu spraw;
14) udostępnianie zainteresowanym obywatelom do wglądu protokołów z sesji Rady, z posiedzeń komisji oraz uchwał podjętych przez Radę;
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Rady.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
05 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
05 sie 2021, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 12:42