logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2005 rokuw szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki

Uchwa艂a Nr 35/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2005 roku
w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki

Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10,poz.71), art. 32 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806), 搂2, 搂 6 ust.2 i 搂 7 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w (Dz. U. Nr 46, poz. 430), zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005, zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXIV/139/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005 po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

1. Ustala si臋, 偶e zgodnie z Uchwa艂膮 bud偶etow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005 r. 艣rodki w rozdziale 80 146 zostan膮 przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem mog膮 by膰 obj臋te:
1) organizacja szkole艅, seminari贸w, warsztat贸w oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowisko kierownicze,
2) szkolenia rad pedagogicznych,
3) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe dofinansowanie op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli,
4) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz
inne formy doskonalenia zawodowego,
5) zakup, przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych,
6) koszty podr贸偶y s艂u偶bowych nauczycieli uczestnicz膮cych w r贸偶nych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki.

2. Dofinansowanie dotyczy nast臋puj膮cych form doskonalenia nauczycieli:
1) studi贸w uzupe艂niaj膮cych magisterskich,
2) studi贸w podyplomowych,
3) kurs贸w kwalifikacyjnych organizowanych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.

3. Dofinansowania winny dotyczy膰 nauczycieli realizuj膮cych formy kszta艂cenia uj臋te w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szko艂y lub plac贸wki.

4. Dofinansowaniem, o kt贸rym mowa w ust. 2 mog膮 by膰 r贸wnie偶 obj臋ci nauczyciele zajmuj膮cy stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez Starost臋 Powiatu Pyrzyckiego formach.
搂 2.

Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2005 r. w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez powiat pyrzycki wynosi 500 z艂 za semestr.


搂 3.

Zatwierdza si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 r. stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 4.

艢rodki na finansowanie zada艅 wynikaj膮cych z 搂 3 b臋d膮 przekazywane szko艂om i plac贸wkom sukcesywnie wraz z nale偶n膮 miesi臋czn膮 cz臋艣ci膮 uchwalonego bud偶etu.


搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.


搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


W艂adys艂aw Dusza ...........................................

Krzysztof Kunce ...........................................

Robert Betyna ...........................................

Halina Korzeniewicz ...........................................
Piotr Rybkowski ............................................


za艂膮cznik do uchwa艂y nr 35/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 czerwca 2005 r.
.
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2005 ROK W SZKO艁ACH I PLAC脫WKACH O艢WIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PYRZYCKILp.


WYSZCZEG脫LNIENIE ZESP脫艁 SZK脫艁 Nr 1 ZESP脫艁 SZK脫艁 NR 2 ROLNICZE CENTRUM KSZTA艁CENIA USTAWICZNEGO SPECJALNY O艢RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY WYDZIA艁 O艢WIATY, KULTURY SPORTU I TURYSTYKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNA
1. Dop艂ata do czesnego na studia: magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, skierowanych przez dyrektor贸w szko艂y lub plac贸wki
5600
9500
4000
4000
1600
2. Organizacja szkole艅 seminari贸w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
-
-
- 6000
-
3. Organizacja warsztat贸w metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikaj膮cych z potrzeb edukacyjnych
-
-
-
4800
-
4. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 - - - 25000 -
5. Szkolenie rad pedagogicznych 1500 2000 1200 - 900
6. Przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych 900 1500 800 5 588 700
RAZEM 8000 13000 6000 45388 3200

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-07-13 12:44:54
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-13 12:44:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2586licznik odwiedzin: 12804969