logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.

w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 28/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2005r.


w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w PyrzycachNa podstawie 搂 16 uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005 oraz 搂 5, ust. 3 uchwa艂y Nr XXIV/139/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2005r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005, a tak偶e art. 60, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany w 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany w 2003r.: Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zmiany w 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego udziela por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach, ul. Jana Paw艂a II 2 do kwoty 96.577 z艂 jako zabezpieczenie sp艂aty po偶yczki ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy z terminem wa偶no艣ci do dnia 31 grudnia 2005r.

搂 2.

Szczeg贸艂owe warunki dotycz膮ce realizacji udzielonego por臋czenia zostan膮 okre艣lone w odr臋bnej umowie cywilno-prawnej pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego a Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw Dusza
Cz艂onkowie Zarz膮du:
1. Krzysztof Kunce ………………………
2. Robert Betyna ………………………
3. Halina Korzeniewicz ………………………
4. Piotr Rybkowski ………………………
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-20 14:44:42
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-20 14:44:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2527licznik odwiedzin: 12804686