logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

Uchwa艂a Nr 15/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

Na podstawie art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. 2001 r Nr 142 poz. 1592 z p贸藕n. zmianami) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z p贸藕n. zmianami) w zwi膮zku z kierunkami rozwoju Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 opublikowanego w Rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w dnia 22 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 1567) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Upowa偶nia si臋 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach Pana Wiktora To艂oczko oraz w razie jego nieobecno艣ci Pani膮 El偶biet臋 Gabruch – Zast臋pc臋 Dyrektora Urz臋du Pracy do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮cego pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych poprzez formu艂owanie i sk艂adanie wniosku w ramach dzia艂ania 1.3 „Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia” pod nazw膮 „ZDOBYWAM NOWY ZAW脫D” i przekazania ich na aktywizacj臋 os贸b bezrobotnych.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

W艂adys艂aw Dusza .............................
Krzysztof Kunce .............................
Halina Korzeniewicz .............................
Piotr Rybkowski .............................
Robert Betyna .............................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-02-21 11:24:33
Data ostatniej modyfikacji : 2005-02-21 11:24:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2517licznik odwiedzin: 12804922