logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2005 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.

Uchwa艂a Nr 11/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2005 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148, zmiany: Dz. U. Nr 45, p贸z. 391, Nr 65, p贸z. 594, Nr 96, p贸z. 874, Nr 166, p贸z. 1611, Nr 189, p贸z.1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz.177, Nr 93, p贸z. 890, Nr 121, p贸z. 1264, Nr 123, p贸z. 1291 i Nr 210, p贸z. 2135) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje :
搂1
Zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2005 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5 - tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te, na ni偶ej podany rachunek podstawowy bud偶etu :
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej SA Oddzia艂 w Pyrzycach
41203000451110000000547320
搂2
Na przelewie nale偶y zaznaczy膰 jakiego dzia艂u, rozdzia艂u i paragrafu klasyfikacji bud偶etowej dotycz膮 przekazywane dochody.
搂3
Dochody uzyskane w miesi膮cach stycze艅, luty 2005 r. a nie przekazane na rachunek bud偶etu powiatu, nale偶y przekaza膰 na rachunek wskazany w 搂 l i na zasadach okre艣lonych w 搂 2, w terminie do dnia 10 marca 2005 r.
搂4
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂5 Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Cz艂onkowie Zarz膮du:
1. Krzysztof Kunce
2. Robert Betyna
3. Halina Korzeniewicz
4. Piotr Rybkowski


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-02-21 11:22:37
Data ostatniej modyfikacji : 2005-02-21 11:22:37
Liczba wy艣wietle艅 : 2510licznik odwiedzin: 12804970