logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 rPROTOK脫艁 Nr 54/2014
z dnia 12 grudnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w
o 艂膮czn膮 kwot臋 10 000 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e wnioskowana zmiana nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu rady powiatu, w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie kwoty 12 000 z艂 w rozdziale 85201 z paragrafu 4010 do paragrafu 4110 i paragrafu 4220. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie koszt贸w wynajmu lokalu mieszkalnego dla lekarza zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego o ustalenie kosztu wynajmu pokoju w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Zarz膮dc膮 nieruchomo艣ci jest dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU i zgodnie z 搂 2 ust. 2 uchwa艂y Nr XVI/87/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego - "Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym przekazanym w trwa艂y zarz膮d powiatowym jednostkom organizacyjnym,
w tym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, nale偶y do dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej." W zwi膮zku z tym Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU do przedstawienia opinii w tej sprawie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta poprosi艂 Bo偶en臋 Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami o przedstawienie informacji na temat nieruchomo艣ci nr 202/1 w obr臋bie nr 6 miasta Pyrzyce. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e nieruchomo艣膰 ta zosta艂a wydzielona
z dzia艂ki zajmowanej przez Komend臋 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej
w Pyrzycach. Posiada osobny wjazd od strony ul. G艂owackiego i jest zabudowana budynkiem w stanie surowym. Powiat otrzyma艂 t臋 dzia艂k臋 od Wojewody jako darowizn臋
z przeznaczeniem na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Koszty przystosowania tej nieruchomo艣ci na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przewy偶szaj膮 mo偶liwo艣ci finansowe Powiatu dlatego cofni臋to darowizn臋 i wystawiono nieruchomo艣膰 na sprzeda偶. Jest to nieruchomo艣膰 stanowi膮ca w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa gospodaruje starosta. Starosta Pyrzycki og艂osi艂 przetarg na sprzeda偶, ale do sprzeda偶y nie dosz艂o. Planowany jest kolejny przetarg przy obni偶onej cenie wywo艂awczej.
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych wynajmuje pomieszczenia w budynku Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach. Podj臋to ju偶 dzia艂ania maj膮ce na celu zorganizowanie nowej siedziby przy ul. M艂odych Technik贸w. Jednak koszt adaptacji nieruchomo艣ci przy ul. M艂odych Technik贸w te偶 mo偶e by膰 zbyt wysoki. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zamierza zweryfikowa膰 plany zorganizowania nowej siedziby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i zobowi膮za艂 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do przedstawienia koszt贸w modernizacji pomieszcze艅 przy ul. M艂odych Technik贸w oraz aktualnie ponoszonych koszt贸w zwi膮zanych z wynajmowaniem pomieszcze艅.
Nast臋pnie Bo偶ena Gottfried przedstawi艂a propozycj臋 dalszego post臋powania
z nieruchomo艣ci膮 po艂o偶on膮 przy ulicy Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Przetargi i rokowania prowadzone od 28 czerwca 2013 r. nie doprowadzi艂y do sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Ze wzgl臋du na utrat臋 wa偶no艣ci operatu szacunkowego nie jest obecnie mo偶liwe og艂oszenie kolejnego przetargu. Zarz膮d zdecydowa艂, aby przed wykonaniem operatu szacunkowego
i rozpocz臋ciem nowej procedury przetargowej podj膮膰 rozmowy w sprawie sprzeda偶y tej nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Pyrzyce.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-12-29 14:50:09
Data ostatniej modyfikacji : 2014-12-29 14:50:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1466licznik odwiedzin: 12795058