logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 rPROTOK脫艁 Nr 53/2014
z dnia 3 grudnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych na pierwszym posiedzeniu nowego Zarz膮du i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Upowa偶nia si臋 Starost臋 Kazimierza Lipi艅skiego i Wicestarost臋 - Bart艂omieja Kr贸likowskiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego jest cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego Janusz Budynek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Jolanta Kolasi艅ska dyrektor Biura Rady Powiatu Pyrzyckiego przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego. Podstawowa zmiana dotyczy艂a liczby os贸b wchodz膮cych w sk艂ad zarz膮du. Obecnie jest sk艂ad trzyosobowe, a po zmianie b臋dzie pi臋cioosobowy. Pozosta艂e zmiany wynikaj膮 ze zmian wprowadzonych ustawami. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 o zaplanowanym spotkaniu z dyrektorem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, na kt贸rym b臋dzie omawiana sprawa roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu przej臋tych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a udzia艂u w Kongresie Odnowy Wsi. Starosta podkre艣li艂, 偶e b臋dzie prowadzi艂 intensywne dzia艂ania na rzecz Programu Odnowy Wsi. Cz艂onek Zarz膮du Janusz Budynek b臋dzie pe艂ni艂 funkcj臋 Powiatowego Koordynatora Odnowy Wsi.
W poniedzia艂ek 8 grudnia odb臋dzie si臋 spotkanie z w艂odarzami gmin powiatu pyrzyckiego, na kt贸rym om贸wiona zostanie p艂aszczyzna wsp贸艂pracy w艂adz gminnych
i powiatowych.
Na 艣rod臋 10 grudnia zaplanowane jest spotkanie z dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz podj臋cie decyzji o dalszych dzia艂aniach w sprawie zmiany siedziby tej jednostki.
Starosta wspomnia艂 o posiedzeniu Zarz膮du Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
i o uzyskaniu pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce na organizacj臋 imprez sportowych.
W porozumieniu z przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego ustalono termin sesji na dzie艅 12 grudnia. G艂贸wnym punktem obrad b臋dzie zmiana statutu Powiatu Pyrzyckiego.
Na 17 grudnia zaplanowane jest seminarium bud偶etowe, w kt贸rym b臋d膮 uczestniczy膰 cz艂onkowie Zarz膮du, radni i pracownicy Wydzia艂u Finansowego. Celem seminarium jest przygotowanie projektu bud偶etu powiatu na rok 2015 i umo偶liwienie uchwalenia bud偶etu na rok 2015 jeszcze w grudniu 2014 r.
Mariusz Majak Sekretarz Powiatu zauwa偶y艂, 偶e po zmianie statutu konieczne b臋dzie r贸wnie偶 wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa. Projekt uchwa艂y
w tej sprawie zostanie przygotowany po wej艣ciu w 偶ycie zmian w statucie.
W ko艅cowej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮du rozmawiano o sprawach informatycznych. Ustalono termin spotkania, na kt贸rym zostan膮 wygenerowane podpisy elektroniczne dla cz艂onk贸w Zarz膮du i przewodnicz膮cego Rady. Omawiano programy u偶ytkowe funkcjonuj膮ce w Starostwie oraz obsad臋 kadrow膮 w dziedzinie informatyki.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-12-29 14:49:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-12-29 14:49:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1417licznik odwiedzin: 12795055