logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 52/2014
z dnia 26 listopada 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Wnioskuje si臋
o przesuniecie 艂膮cznej kwoty 18 489 z艂 pomi臋dzy paragrafami, w tym dotycz膮cych wynagrodze艅. Przesuni臋cia 艣rodk贸w s膮 konieczne do zapewnienia ci膮g艂o艣ci orzekania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 40 000 z艂
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej na wydatki zwi膮zane z funkcjonowaniem M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii
i Gimnazjum Specjalnego w Ryszewku oraz Starostwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przeznacza si臋 do likwidacji samoch贸d osobowy marki BMW 730 o numerze rejestracyjnym WJ 39043, kt贸ry sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy postanowienia S膮du Rejonowego
w Stargardzie Szczeci艅skim. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 mieszkania stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Spo艣r贸d trzech mieszka艅 w budynku przy ul. Szczeci艅skiej w Pyrzycach zosta艂y ju偶 sprzedane dwa mieszkania. Na sprzeda偶 trzeciego og艂aszano trzy przetargi. Proponuje si臋 og艂oszenie czwartego przetargu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na kolejny przetarg przy zachowaniu ceny wywo艂awczej z ostatniego przetargu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 postanowienie o uzgodnieniu miejscowego planu zagospodarowania Gminy Warnice w zakresie lokalizacji zespo艂u elektrowni wiatrowych. Powiat nie przewiduje inwestycji na terenie obj臋tym planem i przyj膮艂 postanowienie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr 28/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Nadz贸r Wojewody zarzuci艂 niezgodno艣膰 tej uchwa艂y
z przepisami ustawy o systemie o艣wiaty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta zaproponowa艂 zwo艂anie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Pyrzyckiego na dzie艅 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.15. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-27 12:29:45
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-27 12:29:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1523licznik odwiedzin: 12795216