logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 46/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 46/2014
z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 120 000 z艂 wynikaj膮c膮
z konieczno艣ci rocznego rozliczenia finansowego z Zachodniopomorskim Urz臋dem Wojew贸dzkim, finansowania zatrudnienia sta偶yst贸w, b臋d膮cego nast臋pstwem um贸w z Powiatowym Urz臋dem Pracy oraz finansowania bie偶膮cych wydatk贸w - zu偶ycie energii, naprawy, leki. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e w tej sprawie wymagana jest uchwa艂a rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie projektu uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zwi臋ksza si臋 wydatki w艂asne o kwot臋 991 903,54 z艂. Obejmuje ona zwi臋kszenie wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej o 120 000 z艂 oraz 艣rodki przeznaczone s膮 na obs艂ug臋 d艂ugu zlikwidowanego SPZOZ. w wysoko艣ci 871.903,54 z艂. Zobowi膮zania zlikwidowanego SPZOZ sta艂y si臋 z dniem 1 stycznia 2014 r. zobowi膮zaniami powiatu. Zwi臋kszenie planu wydatk贸w na ten cel umo偶liwi podpisanie kolejnej umowy z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych i tym samym zawieszenie post臋powania egzekucyjnego przez ZUS. R贸偶nica pomi臋dzy zwi臋kszonymi dochodami a zwi臋kszonymi wydatkami zostanie pokryta ze zwi臋kszonych przychod贸w bud偶etu powiatu na rok 2014 w 搂 950 Wolne 艣rodki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zorganizowanie stanowiska urz臋dniczego w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej bez przeprowadzenia procedury naboru. Z dniem 30 listopada 2014 r. ko艅cz膮 si臋 umowy z Powiatowym Urz臋dem Pracy na zatrudnienie dw贸ch pracownik贸w w ramach rob贸t publicznych. Jedna z um贸w zobowi膮zuje pracodawc臋 do dalszego zatrudnienia pracownika po wyga艣ni臋ciu umowy z Powiatowym Urz臋dem Pracy. Ten pracownik zostanie zatrudniony na umow臋 zlecenie do ko艅ca roku 2014. Wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej. Nie wi膮za艂oby si臋 to z konieczno艣ci膮 zwi臋kszenia planu wydatk贸w na rok 2014, a na rok 2015 zosta艂y zaplanowane 艣rodki na zatrudnienie nowego pracownika. Jest to stanowisko pomocnicze i nie wymaga przeprowadzenia konkursu na jego obsadzenie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki na ten cel znajduj膮 si臋 w nale偶nej Powiatowi Pyrzyckiemu subwencji o艣wiatowej. Pierwsza transza 艣rodk贸w zosta艂a przekazana w maju i wynosi艂a 98 779 z艂, co stanowi艂o 75% nale偶nej kwoty. Proponuje si臋 przekazanie pozosta艂ych 25 % nale偶nej plac贸wkom kwoty, w wysoko艣ci 32 927 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami w celu przekazania poszczeg贸lnym jednostkom o艣wiatowym 艣rodk贸w finansowych na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o koniecznych inwestycjach w dziedzinie infrastruktury informatycznej w Starostwie. W roku bie偶膮cym firma Microsoft og艂osi艂a, 偶e zaprzestaje wsparcia systemu operacyjnego Windows XP, kt贸ry jest u偶ytkowany w Starostwie Powiatowym, a w po艂owie roku 2015 ko艅czy wsparcie dla obecnie u偶ytkowanego w Starostwie Windows Serwer 2003, kt贸ry stanowi element zarz膮dzaj膮cy infrastruktur膮 sieciow膮. Aby zachowa膰 zgodno艣膰 z wymogami oraz zachowa膰 zasady bezpiecze艅stwa system贸w informatycznych wnioskuje si臋, aby przeprowadzi膰 migracj臋 obecnie posiadanych system贸w operacyjnych do wersji gwarantuj膮cej wsparcie producenta do roku 2020. Wi膮偶e si臋 to z wymian膮 sprz臋tu
i oprogramowania w ilo艣ci 30 sztuk stacji roboczych oraz serwera wraz
z oprogramowaniem. Szacowane koszty to wydatek 45 000 z艂 na stacje robocze oraz 27 000 z艂 na serwer wraz z oprogramowaniem. Audyt bezpiecze艅stwa informatycznego wskazuje r贸wnie偶 na sie膰 komputerow膮, jako element nie spe艂niaj膮cy wymog贸w dotycz膮cych prawid艂owego zarz膮dzania oraz bezpiecze艅stwa. Budowa nowej infrastruktury poci膮gnie za sob膮 wydatek rz臋du 100-120 tysi臋cy z艂. Zalecany jest tak偶e zakup urz膮dzenia typu UTM zapewniaj膮cego na bie偶膮co reakcj臋 na pojawiaj膮ce si臋 zagro偶enia ze strony internetu. Urz膮dzenie takie kosztuje
w granicach 9 000 z艂, a roczny abonament za aktualizacje wynosi 3 500 z艂. W trakcie dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣ci zrealizowania wnioskowanych zakup贸w. Sytuacja finansowa Powiatu nie pozwala na natychmiastowe zrealizowanie inwestycji. Nale偶y je wykonywa膰 etapami. Najpierw nale偶y zakupi膰 stacje robocze oraz serwer wraz z oprogramowaniem. Mariusz Majak Sekretarz Powiatu zauwa偶y艂, 偶e Starostwo pozyska艂o ju偶 4 komputery poleasingowe od Wytw贸rni Papier贸w Warto艣ciowych, kt贸re posiadaj膮 nowsz膮 wersj臋 systemu operacyjnego. W roku nast臋pnym mo偶na zleci膰 przygotowanie dokumentacji technicznej sieci komputerowej i na jej podstawie rozpocz膮膰 prace instalacyjne w miar臋 posiadanych 艣rodk贸w. Zarz膮d przyj膮艂 takie za艂o偶enia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach. Z dniem 31 grudnia 2014 r. up艂ywa okres, na kt贸ry powierzono to stanowisko Paw艂owi Palczy艅skiemu. Stanowisko dyrektora szko艂y powierza si臋 po wy艂onieniu kandydata w drodze konkursu. Mo偶liwe jest r贸wnie偶, po up艂ywie 5 lat szkolnych, przed艂u偶enie powierzenia stanowiska na kolejny okres. Wnioskuje si臋 o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Paw艂owi Palczy艅skiemu na kolejny okres pi臋ciu lat szkolnych - od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Przed podj臋ciem uchwa艂y w tej sprawie konieczne jest jeszcze uzyskanie opinii Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach oraz Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dotychczasowej drogi wewn臋trznej na terenie Gminy Przelewice do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Mariusz Majak

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-27 12:27:47
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-27 12:27:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1483licznik odwiedzin: 12795129