logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie

Uchwa艂a Nr 70/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 36 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y nr 29/2010 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) 搂 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "podporz膮dkowanie si臋 zaleceniom lekarskim";
2) 搂 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "samodzielne stanowisko - referent do spraw pracowniczych";
3) w 搂 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dom u偶ywa do oznaczenia korespondencji nast臋puj膮cych symboli:
1) dyrektor - DPS/D/,
2) g艂贸wny ksi臋gowy - DPS/GK/,
3) Zesp贸艂 Finansowo-Ksi臋gowy - DPS/FK/,
4) referent do spraw pracowniczych - DPS/SP/,
5) Zesp贸艂 Terapeutyczno-Opieku艅czy w Pyrzycach - DPS/TO/P/,
6) Zesp贸艂 Terapeutyczno-Opieku艅czy w 呕abowie - DPS/TO/呕/,
7) Zesp贸艂 Administracyjno-Gospodarczy - DPS/AG/.";
4) w za艂膮czniku "Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie":
a) samodzielne stanowisko "specjalista do spraw pracowniczych" zast臋puje si臋 "referent do spraw pracowniczych",
b) w Zespole Finansowo-Ksi臋gowym dodaje si臋 stanowisko "starszy ksi臋gowy".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem jej podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-27 12:14:26
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-27 12:14:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1323licznik odwiedzin: 13019330