logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 39/2014 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2014
z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w bud偶etowych
w Dziale 754, Rozdziale 75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa. 艢rodki zaplanowane w tym dziale ju偶 zosta艂y wykorzystane, a do ko艅ca roku nale偶y jeszcze zrealizowa膰 wcze艣niej przyj臋te zadania. Wnioskuje si臋
o zwi臋kszenie 艣rodk贸w w rozdziale 75495 o kwot臋 13 500 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia wnioskowanej kwoty
z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Zmiana bud偶etu polega艂a na wprowadzeniu do bud偶etu kwoty 12 494,12 z艂 przeznaczonej na realizacj臋 projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu. Zmiana w bud偶ecie polega艂a na przeniesieniu niewykorzystanych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 206 000 z艂 z wydatk贸w na obs艂ug臋 d艂ugu publicznego
i przeznaczenie ich na wydatki maj膮tkowe zwi膮zane z modernizacja pomieszcze艅
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w na potrzeby przysz艂ej siedziby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2026. Zmiany wynika艂y z wcze艣niej wprowadzonych zmian bud偶etu wprowadzonych uchwa艂ami Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i Rady Powiatu Pyrzyckiego. Wszystkie wska藕niki sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych zosta艂y spe艂nione. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 szybkiego uchwalenia przedstawionych projekt贸w uchwa艂 Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zanego ze sk艂adanymi wnioskami do s膮du w sprawie niepodj臋tych depozyt贸w po zmar艂ych mieszka艅cach Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie pe艂nomocnictwa i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-10-10 11:09:49
Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-10 11:09:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1370licznik odwiedzin: 12794079