logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 37/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 37/2014
z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 trudn膮 sytuacj臋 na rynku przewo藕nik贸w oferuj膮cych regularne przewozy os贸b w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu pyrzyckiego. Powodem takiego stanu rzeczy jest rywalizacja pomi臋dzy dwoma przewo藕nikami na tych samych trasach.
Dotychczas Starosta Pyrzycki wydaj膮c zezwolenia na wykonywanie regularnych przewoz贸w os贸b w krajowym transporcie drogowym nie ingerowa艂 w czasy odjazd贸w na poszczeg贸lnych trasach, pozwalaj膮c jednocze艣nie na zachowanie zasad konkurencji i swobody dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Przedstawiona przez Jaros艂awa Stankiewicza trudna sytuacja stwarza zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa ruchu drogowego na spornych trasach. Przewo藕nicy w wi臋kszo艣ci przypadk贸w z uwagi na bardzo ma艂膮 r贸偶nic臋 czasow膮 podje偶d偶aj膮 jednocze艣nie do przystank贸w, kt贸re nie s膮 dostosowane poprzez odpowiedniej d艂ugo艣ci zatoczki postojowej, a stanowi膮 pas drogowy, co stanowi zagro偶enie dla pojazd贸w uczestnicz膮cych w ruchu drogowym.
W zwi膮zku z powy偶szym Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂, aby wprowadzi膰 regu艂y, kt贸re pozwol膮 na popraw臋 bezpiecze艅stwa i p艂ynno艣膰 przewoz贸w regularnych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Przed zatwierdzeniem rozk艂adu jazdy zostanie zwr贸cona szczeg贸lna uwaga na to, czy zosta艂a zachowana zasada 10 minutowych odst臋p贸w czasowych przed kursami i po kursach, wykonywanych przez r贸偶nych przewo藕nik贸w w tym samym kierunku, na ca艂ej d艂ugo艣ci trasy. W przypadku nie spe艂nienia wymog贸w przewo藕nik zostanie pouczony o konieczno艣ci wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w proponowanym rozk艂adzie jazdy.
W przypadku, ubiegania si臋 o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym lub w ramach aktualizacji rozk艂adu jazdy, gdy przewo藕nik planuje dokonanie zmian, to powinien je przekaza膰 do Starostwa nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni przed terminem obowi膮zywania rozk艂adu jazdy (celem przeprowadzenia procesu zatwierdzenia rozk艂adu jazdy).
Weryfikacja rozk艂adu jazdy zostanie przeprowadzona w trybie okre艣lonym w rozporz膮dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.
Nale偶y zaprosi膰 przewo藕nik贸w na spotkanie i przedstawi膰 nowe zasady zatwierdzania rozk艂ad贸w jazdy. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-10-10 11:09:01
Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-10 11:09:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1399licznik odwiedzin: 12794985