logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 35/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 rPROTOK脫艁 Nr 35/2014
z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja w wysoko艣ci 4 475 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u
ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany wynika艂y z wniosk贸w przyj臋tych przez Zarz膮d na ostatnim posiedzeniu i dotyczy艂y przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami z przeznaczeniem na zwi臋kszenie planu wydatk贸w PCPR i na utwardzenie drogi dojazdowej do dzia艂ek przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok. Proponuje si臋 aby przyj膮膰 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrost wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 %
w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Ewentualne zmiany mo偶na b臋dzie wprowadzi膰 po przyj臋ciu bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Projekt przewiduje zwi臋kszenie bud偶etu Powiatowego Urz臋du Pracy o kwot臋 132 800 z艂 przeznaczon膮 na sfinansowanie koszt贸w nagr贸d oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w, kt贸ra zosta艂a przyznana jednostce przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej
z Funduszu Pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie op艂aty, wynikaj膮cej z s膮dowego nakazu, za dzier偶aw臋 lokalu w budynku przy ulicy Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Dzier偶awca zosta艂 zobowi膮zany do zap艂aty kwoty 5 290,34 z艂 wynikaj膮cej z zaleg艂ego czynszu i wnioskuje o umorzenie 50 % nale偶no艣ci g艂贸wnej wraz z odsetkami uzasadniaj膮c to ogromnymi problemami finansowymi. Do wniosku nie do艂膮czono 偶adnych dokument贸w potwierdzaj膮cych trudn膮 sytuacj臋 finansow膮. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie zad艂u偶enia, jednak wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie p艂atno艣ci na 5 miesi臋cznych rat po udokumentowaniu trudnej sytuacji finansowej. Decyzja zapad艂a wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
W organizacji pracy Starostwa zostan膮 uwzgl臋dnione sprawy zwi膮zane
z nowymi wymogami prawnymi, zaleceniami pokontrolnymi i dostosowaniem Regulaminu do rozwi膮za艅 organizacyjnych wprowadzonych w ostatnich latach. Ze wzgl臋du na znaczn膮 ilo艣膰 zmian proponuje si臋 uchwali膰 nowy Regulamin zawieraj膮cy r贸wnie偶 wcze艣niejsze zmiany, uchylaj膮c Regulamin uchwalony w roku 2009. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Robert Betyna.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015. Rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 8 wrze艣nia 2014 r., a zako艅czenie w dniu 19 wrze艣nia 2014 r. Projekt Programu wsp贸艂pracy mo偶na pobra膰 ze strony internetowej Powiatu lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa. Opinie i uwagi mo偶na sk艂ada膰 na pi艣mie
w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady rady Powiatu Pyrzyckiego na najbli偶szej sesji:
a) dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2013/2014;
b) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach;
c) sprawozdanie z dzia艂a艅 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Spo艂ecznej;
d) informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski;
e) informacja o dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji
i Urz膮dze艅 Wodnych;
f) informacja o dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych;
g) gospodarka 艂owiecka w powiecie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸d 艂owieckich.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-22 10:26:19
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-22 10:26:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1505licznik odwiedzin: 12795249