logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2014
z dnia 6 sierpnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zorganizowanie stanowiska urz臋dniczego
w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nowa ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nak艂ada na pracownik贸w PODGiK dodatkowe obowi膮zki. W obecnym stanie kadry jednostka nie jest w stanie sprosta膰 tym wymogom. Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie tego wniosku do rozpatrzenia na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego przetargu na sprzeda偶 lokali mieszkalnych przy ul. Szczeci艅skiej 21 w Pyrzycach.
W dniu 18 lipca odby艂 si臋 przetarg na sprzeda偶 trzech lokali. W wyniku tego post臋powania zosta艂 sprzedany jeden lokal. Proponuje si臋 obni偶enie ceny wywo艂awczej pozosta艂ych lokali o 10 % ze wzgl臋du na to, 偶e lokale by艂y u偶ytkowane jako biura i wymagaj膮 dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z przystosowaniem ich do roli lokali mieszkalnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie kolejnego przetargu, jednak zatwierdzi艂 obni偶enie ceny wywo艂awczej o 22 %. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4

Starosta przedstawi艂 wniosek Starosty Gryfi艅skiego o podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu zmian臋 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. W uchwale tej brakuje pozycji dotycz膮cej dofinansowania zada艅 zwi膮zanych z likwidacj膮 barier architektonicznych. Pracownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie zosta艂 jednostronnie sparali偶owany i nie mo偶e uzyska膰 pomocy w likwidacj膮 barier architektonicznych w swoim mieszkaniu w Swochowie.
Robert Betyna Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e forma uchwa艂y wynika
z braku 艣rodk贸w przyznawanych przez PFRON. Dofinansowanie innych zada艅 te偶 jest ograniczone i nie da si臋 jej zmieni膰 bez uzyskania dodatkowych 艣rodk贸w. Zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 do PFRON o przekazanie dodatkowej kwoty na likwidacj臋 barier architektonicznych. Gdyby jednak takie wyst膮pienie nie spotka艂o si臋 z pozytywnym odzewem, to Zarz膮d b臋dzie m贸g艂 podj膮膰 inne dzia艂ania, samodzielnie lub we wsp贸艂pracy z samorz膮dem Gminy Bielice, aby pom贸c tej niepe艂nosprawnej osobie. Starosta wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b post臋powania.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pismo z Urz臋du Marsza艂kowskiego
w Szczecinie z uwagami dotycz膮cymi Kontraktu Samorz膮dowego. Zawiera艂o ono w膮tpliwo艣ci w kilku kwestiach zwi膮zanych z planowanymi dzia艂aniami. Starosta zaproponowa艂, aby przes艂a膰 te uwagi do urz臋d贸w gmin i zorganizowa膰 25 sierpnia spotkanie, na kt贸rym zostan膮 one przedyskutowane i zostanie wypracowane wsp贸lne stanowisko. We wrze艣niu jest planowane spotkanie w Urz臋dzie Marsza艂kowskim w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego i b臋dzie mo偶liwo艣膰 przedstawienia tego stanowiska.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-22 10:19:08
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-22 10:19:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1516licznik odwiedzin: 12795237