logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2014
z dnia 24 lipca 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszcz臋ciu post臋powania maj膮cego na celu uniewa偶nienie uchwa艂y Nr 44/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2026. Powodem wszcz臋cia post臋powania jest prognozowanie na 2015 rok bud偶etu, kt贸ry nie zachowuje relacji okre艣lonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przekroczenie kompetencji Zarz膮du poprzez zmian臋 kwot wydatk贸w na przedsi臋wzi臋cia.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 wyja艣nieni do tych zarzut贸w. Wed艂ug opinii prawnej przytoczonej przez Skarbnika bud偶et na 2015 rok by艂 prognozowany w oparciu o wykonanie bud偶etu za trzy kwarta艂y roku poprzedzaj膮cego rok bud偶etowy i te warto艣ci zachowuj膮 relacje okre艣lonej w art. 243. Natomiast zarzut przekroczenia kompetencji Zarz膮du jest wynikiem nieporozumienia powsta艂ego podczas b艂臋d贸w komunikacyjnych podczas przesy艂ania uchwa艂y drog膮 elektroniczn膮. W omawianej uchwale nie dokonano kwot wydatk贸w na przedsi臋wzi臋cia.
Zarz膮d przyj膮艂 wyja艣nienia i podj膮艂 decyzj臋 o wys艂aniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo zawieraj膮ce przedstawione wyja艣nienia, w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-22 10:17:41
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-22 10:18:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1506

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  22.09.2014 09:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13259121